چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۲

سوالات نهایی طبقه بندی شده با پاسخ دین و زندگی 3

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

دبیرستان شاهد حاج ملاهادی سبزواری شاهرخیان -  اردیبهشت 90 باسمه تعالي سؤالات طبقه بندي ونهايي دين وزندگي 3

درس اول                      1-چه رابطه اي ميان نياز به ‹‹كشف راه درست زندگي››باسايرنيازهاي بنيادين بشر دارد؟           اين نياز در حقيقت، جامع نيازهاي ديگر است چرا كه راه درست زندگي راهي است كه بتواند والاترين هدف را نشان دهد پشتيبان شكست‌ناپذير را معرفي كند، از آينده تصويري روشن به دست دهد رضايت و اميد را به ارمغان آورد، راه رشد و تعالي را نشان دهد و برنامه‌ي زندگي اجتماعي عادلانه و كرامت‌بخش را عرضه كند پس نيازهاي بنيادين انسان با يكديگر پيوند دارند و در يك نياز جامع يعني شناخت راه صحيح زندگي به هم مي‌رسند. (1                               2-چرا يكي از نيازهاي بنيادين انسان نياز به تعالي ورشدو بالندگي است؟   0.5نمره  ج-آدمي از ماندن ٬ در جازدن تكرار و منجمد شدن گريزان است او مي خواهد خود را تكامل و تعالي بخشد استعدادهاي   خويش را شكوفا كند دروازه هاي پيشرفت را به سوي خود بگشايد . 3- چرا انسان نياز به زندگي دريك جامعه ي عدالت جو دارد؟   1نمره    خرداد87 ج- انسان به دنبال زندگي در جامعه اي است كه روابطي عادلانه بر آن حاكم باشد و حق او مراعات شود تا هم بتواند استعداد هاي خداداد خود را شكوفا كند (0.5) و هم كرامت – حرمت و عزت نفس وي مورد تعرض قرار نگيرد . (0.5)

درس دوم

1-چراانسان نيازبه هدايت الهي دارد توضيح دهيد؟1نمره    ديماه انسان داراي قوه‌ي تفكر و تعقل است و براي اينكه عقل بتواند درباره‌ي مسئله‌اي حكم قطعي و يقيني بدهد، به اطلاعات درست و قطعي نيازمند است . براي مثال، اگر بخواهد به سؤال‌هاي مربوط به زندگي پس از مرگ و جهان آخرت پاسخ دهد، به اطلاعات كافي درباره‌ي آن جهان نياز دارد. در اين جاست كه نياز به هدايت ويژه‌ي الهي براي نوع انسان پديد مي‌آيد. (5/0 نمره) خداوند پيامبراني را به سوي انسان‌ها مي‌فرستد و تمامي اطلاعاتي را كه آن‌ها بدان نيازمندند، در اختيارشان قرار مي‌دهد تا عقل در مسير خود به سوي هدف و مقصد، دچار گمراهي نشود و به سعات و نيك بختي رسد. (5/0 نمره) 2-وسيله ي فهم پيام الهي چيست وچه كساني ازآن درك عميقتري دارند؟  0.75نمره     خرداد عقل وسيله‌ي فهم پيام الهي است (25/0) و هر كس كه توان تفكر و تعقل را در خود بيشتر پرورش دهد به فهم عميقتر و برتري از دين دست مي‌يابد. (5/0) 3-‹‹ قالَ رَبُّنا الَّذي اَعطي كُلََّ شَي ء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدي ›› ( آيه 50 سوره طه ) 1.5 نمره    شهريور ماه 85 الف ) ترجمه ي آيه را بنويسيد .   ديماه86 ب) اين آيه به چه مطلبي در مورد – هدايت – اشاره دارد ؟           1 ـ الف) گفت پروردگار ما آن كسي است كه هر چيزي را حيات بخشيده و سپس هدايت كرده است. (1)           ب) خداوند هر مخلوقي را هدايت مي‌كند. (هدايت يك اصل عام و همگاني در نظام خلقت است) (5/0) 4-منظورازحجت آشكار ونهان دركلام امام كاظم(ع)چيست؟    0.5نمره     ديماه منظور از حجت آشكار، رسولان و انبيا و ائمه‌اند و منظور از حجت نهان، همان عقل انسان‌هاست. (5/0) 5-چراهدايت يك اصل عام وهمگاني درنظام خلقت است؟  1نمره    خداي جهان، خالق حكيم است. هيچ موجودي را بيهوده و عبث خلق نمي‌كند. خلق بي‌هدف، نشانه‌ي نقص و ضعف و ناآگاهي است و اين ويژگي‌ها نمي‌تواند در خداوند باشد. هر مخلوقي را براي هدفي حكيمانه آفريده است و آن را به سوي هدفش هدايت مي‌كند. پس هدايت يك اصل عام و همگاني در نظام خلقت است. (1) 6-آيه ي‹‹ اِنّا اَنزَلنا الكتابَ لِلنّاسِ بِالْحقِّ فَمَنْ اهْتَدَي فَلِنَفسه.››راترجمه نماييد.1نمره   1-    ما برتوكتاب را به حق براي مردم نازل كنيم (0.5) پس هر كس هدايت شد به ( نفع ) خودش است . (0.5) 7- دو ويژگي انسان كه در هدايت او تاثيرگذارند را بنويسيد .   0.5 نمره تفكر وتعقل(25/0)اختياروانتخاب(25/0)

درس سوم  

1-عواملي را كه سبب شد شريعت پيامبر اكرم(ص) جاودان باشد ذكر كنيد.(1نمره)   1 ـ آمادگي جامعه‌ي بشري براي دريافت برنامه‌ي كامل زندگي2 ـ حفظ قرآن كريم از تحريف                                        3 ـ  وجود  امام معصوم(ع) پس از پيامبر اكرم(ص)   4 ـ پيش‌بيني راه‌هاي پاسخ‌گويي به نيازهاي زمانه (هر مورد 25/0 نمره)   2-علل آمدن پيامبران متعدد را نام ببريد.      0.75نمره      خرداد85      ديماه   1 ـ پايين بودن سطح درك انسان‌هاي اوليه 2 ـ از بين رفتن تعليمات پيامبر قبل يا تحريف كلي آن تعليمات         3 ـ استمرار در دعوت و ترويج پيوسته‌ي آن (هر مورد 25/0)   3- ‹‹ مصونيت از گناه و خطا ›› در پيامبران به چه صورتي است. توضيح دهيد.  1 نمره  شهريور ماه پيامبران با وجود مقام و منزلتي كه دارند، انسان‌اند و كارهاي خود را با اختيار انجام مي‌دهند اما با بهره‌مندي از الطاف الهي به چنان مرتبه‌اي از علم، ايمان و تقوا رسيده‌اند كه هيچ‌گاه به سوي گناه نمي‌روند همچنين از چنان بينش عميقي برخوردارند كه به خطا و اشتباه گرفتار نمي‌شوند. (1) 4-ويژگيهاي فطري را تعريف كنيد.       0.5نمره     ديماه ـ ويژگي‌هايي كه انسان‌ها با آنها آفريده مي‌شوند و نوع خلقت آنها به گونه‌اي است كه اين خصوصيات را به همراه دارند را «ويژگيهاي فطري» مي‌گويند. (5/0) 5-اگرخداوند يك دين براي مردم فرستاده است پس چرااكنون اديان مختلفي درجهان وجود دارد؟ 1نمره   ديماه85   منشاء اختلاف و چند ديني، آن دسته از رهبران ديني بودند كه با آمدن پيامبر جديد، در مقابل دعوت او ايستاده و او را به عنوان پيامبر نپذيرفتند. (5/0)  براي مثال وقتي حضرت عيسي(ع) در ميان يهوديان ظهور كرد و آنان را به تعاليم حقيقي موسي(ع) دعوت كرد بيشتر بزرگان يهود پيامبري او را انكار كردند و با او به مبارزه برخاستند. (5/0) 6-چراعصمت درحوزه ي مسئوليت هاي مربوط به رسالت ضروري است؟(2مورد)  1نمره   خرداد اگر پيامبري در دريافت و ابلاغ وحي معصوم نباشد، دين الهي به درستي به مردم نمي‌رسد و امكان هدايت از مردم سلب مي‌شود.             اگر پيامبري در مقام تعليم و تبيين دين معصوم نباشد. امكان انحراف در تعاليم الهي پيدا مي‌شود و اعتماد مردم به دين از دست مي‌رود.           اگر پيامبري در هنگام اجراي فرمان الهي معصوم نباشد، امكان دارد كارهايي مخالف دستورات الهي انجام دهد و مردم نيز از او سرمشق بگيرند و به گمراهي و انحراف مبتلا شوند. (ذكر دو مورد كافي است هر مورد 5/0) جمعاً 1 نمره 7- عالي ترين درجه وحي مخصوص چه كساني است ؟وبه چه معناست؟   1نمره شهريور عالي‌ترين درجه وحي مخصوص پيامبران است (25/0)، به معني القاي معاني و معارف به قلب پيامبر از سوي خداوند و سخن گفتن خداوند و جبرئيل با اوست. (75/0) 8- ازعوامل جاودانگي شريعت پيامبر(ص) حفظ قرآن ازتحريف را توضيح دهيد.  1نمره     شهريور86 در پرتو عنايت الهي و اراده‌ي خداوندي و با اهتمامي كه پيامبر اكرم(ص) در جمع‌آوري و حفظ قرآن داشت و نيز در پي رشد انسان‌ها و با تلاش و كوشش مسلمانان در دوره‌هاي مختلف، اين كتاب دچار تحريف نشد و هيچ كلمه‌اي بر آن افزوده يا از آن كم نگرديد. (1) 9- اعجازراتعريف كنيد. 0.5نمره    ديماه86 الف ) هر پيامبري كه يا چند اثر فوق قدرت بشر ارا ئه مي نمايد تا بدين وسيله مردم دريابند كه وي با خداوند ارتباط داردو مامور به پيامبري شده است . (0.5) 10- آيا مصونيت ازگناه در پيامبران به دليل يك مانع بيروني است يا با اختيار به سمت گناه نمي روند ؟ توضيح دهيد .    1 نمره        خرداد پيامبران با وجود مقام و منزلتي كه دارند انسان اند و كارهاي خود را با اختيار انجام مي دهند و با بهره مندي از الطاف الهي چنان مرتبه اي از ايمان و تقوا را دارند كه هيچ گاه به سوي گناه نمي روند . (0.5) همچنين از چنان بينش عميقي برخوردارند كه به خطا و اشتباه گرفتار نمي شوند . (0.5) 11- اصطلاح وحي را تعريف كنيد .  0.5 نمره    شهريور وحي:القاي معاني ومعارف به قلب پيامبر(ص)از سوي خداوند وسخن گفتن جبرئيل با اوست.(5/0نمره) 12- ازمحورهاي اصلي برنامه ‹‹دين واحد›› دو موردرا بنويسيد .     0.5 نمره    شهريور87 ايمان به خداي يگانه ودوري از شرك  - ايمان به معادوسراي آخرت-اعتقاد به عادلانه بودن نظام هستي-ايمان به فرستادگان الهي وراهنمايان دين-عبادت وبندگي خداوندباانجام فرايض-كسب مكارم اخلاقي-دوري از رزايل وزشتي هاي اخلاقي برپايي نظام اجتماعي براساس عدل .(دوموردهرمورد25/0نمره)

درس چهارم 1

-چراداشتن معجزه براي پيامبران ضروري است؟1نمره     ديماه84 زيرا هر يك از پيامبران الهي به نشانه و بيّنه اي نياز دارند كه نشان دهد آنان از طرف خدا آمده‌اند و در ادعاي خود راستگو و صادق‌اند. انسان‌هاي حقيقت طلب، وقتي با دعوت پيامبران مواجه مي‌شدند، از آنان نشانه‌اي مي‌خواستند كه ارتباطشان را با خدا    اثبات كند. پيامبران به اذن خدا كارهاي خارق‌العاده كه مخالفان از مقابله با آن عاجز بودند، انجام مي‌دادند. آن‌ها چون اين نشانه‌ها را مي‌ديدند، به پيامبران اعتماد مي‌كردند و به آن‌ها ايمان مي‌آوردند. (1 نمره) 2- اصطلاح معجزه را تعريف كنيد.     0.5نمره    خرداد  پيامبران به اذن خدا كارهاي خارق‌العاده كه مخالفان از مقابله با آن عاجز بودند، انجام مي‌دادند اين كارها كه در حكم نشانه‌هاي نبوت ايشان بود را معجزه مي‌گويند. (5/0) 3- تحدي را تعريف كنيد . 0.5 نمره            شهريور ماه85   وشهريور پيامبر اسلام(ص) از مخالفان مي‌خواهد اگر در الهي بودن كتاب قرآن شك دارند، يك سوره مانند آن بياورند اين دعوت به مبارزه را تحدّي مي‌گويند. (5/0) 4-اعجازپيامبر(ص)اگربه زمان خودش اختصاص داشت چه مشكلي پيش ميآمد؟  1.5نمره    ديماه از آنجا كه پيامبر اكرم(ص) آخرين پيامبر و تعليمات ايشان براي همه زمان‌ها و دوران بعد از اوست، (5/0) سند نبوت و حقانيت او نيز به گونه‌اي است كه در همه‌ي زمان‌ها و دوران‌ها حاضر است و اگر معجزه‌ي پيامبر اكرم(ص) از نوع كتاب و علم و فرهنگ نبود نمي‌توانست شاهدي حاضر بر نبوت ايشان باشد. (1) 5-توضيح دهيد چگونه قرآن كريم درعين نزول تدريجي انسجام دروني دارد؟   1نمره خرداد با اين كه 6236 آيه قرآن كريم در طول 23 سال نازل شده و درباره‌ي موضوعات متنوعي مانند توحيد، معاد، انسان، نظام خلقت، سرگذشت پيامبران، نظام اجتماعي، اخلاق و احكام سخن گفته است. با وجود اين، نه تنها ميان آيات آن تعارض و ناسازگاري نيست، بلكه دقيق‌تر از اعضاي يك بدن يا اجزاي يك درخت هماهنگ و مؤيد يكديگرند. (1) 6-جنبه هاي اعجاز قرآن كريم را نام ببريد.  0.5    شهريور نشانه‌هاي لفظي و ظاهري (25/0) ـ نشانه‌هاي محتوايي و معنايي (25/0) 7- تازگي وشادابي  ازنشانه هاي محتوايي ومعنايي قرآن راتوضيح دهيد.     0.75نمره   ديماه معمولا افكار و انديشه ها به ترويج كهنه مي شوند و با پيشرفت فرهنگ و دانش بشري همه يا قسمتي از آنها جاي خود را به انديشه هاي جديد مي دهند . اما قرآن كريم نه تنها با پيشرفت زمانه كهنه نمي شود بلكه افقهاي جديدي از حكمت و معرفت را به روي جويندگان مي گشايد اين كتاب ٬ كتاب ديروز و امروز و فرداهاي انسانهاست. 8- توضيح دهيد آيا قرآن كه پانزده قرن پيش  نازل شده مي تواند پاسخگوي نياز هاي بشر امروزي باشد ؟ 1 نمره      شهريور قرآن كريم با وجود اينكه حدود پانزده قرن پيش و در جامعه اي به دور از فرهنگ و دانش نازل شده در مورد همه ي مسائل مهم و حياتي كه انسان در هدايت بدان نياز دارد – سخن گفته و چيزي را فروگذار نكردهاست . (0.5) اين كتاب فقط از امور معنوي و آخرت و رابطه ي انسان با خدا سخن نمي گويد بلكه از زندگي مادي ودنيوي انسان – مسئوليت هاي سياسي و اجتماعي او نيز رابطه ي وي با انسان هاي ديگر سخن مي گويد و برنامه اي جامع و همه جانبه را در اختيارش قرار مي دهد . (0.5)     9- (ترجمه كنيد ) و اِنْ كُنْتُمْ في رَيْبِ مِمّا نَزَّلْنا عَلي عَبْدِنا فَأتُوا بِسورةٍ مِنْ مِثْلِه .  1 نمره   شهريور87 واگردرشك بوديدازآنچه بربنده ي خودنازل كرديم پس يك سوره مانند آن بياوريد.(1نمره)

درس پنجم

1-از قلمروهاي رسالت پيامبر اكرم(ص)تعليم وتبيين دين راتوضيح دهيد.1نمره    ديماه          پيامبر اكرم(ص)، تنها رساننده‌ي وحي نبود بلكه وظيفه‌ي تفسير و تبيين قرآن كريم را نيز بر عهده داشت تا مردم بتوانند به معارف بلند اين كتاب آسماني دست يابند و جزئيات احكام و قوانين را بفهمند و شيوه عمل كردن به آن را بياموزند از اين رو، گفتار و رفتار پيامبر(ص) اولين و معتبرترين مرجع علمي براي فهم عميق آيات الهي است پس ايشان اولين و بزرگ‌ترين معلم قرآن بوده است.  (1  نمره) 2- اصطلاح طاغوت را تعريف كنيد ؟ 0.5 نمره  خرداد85- دي ماه 85- شهريور86- شهريور87 دي ماه كسانيكه به مردم فرمان مي‌دهند و قانون‌گذاري مي‌كنند، در حالي كه خداوند آنها را تعيين نكرده و فرمان و قانونشان نشأت گرفته از قرآن، يعني برخاسته از فرمان الهي نيست طاغوت ناميده مي‌شوند. (5/0) 3- بالاترين و برترين مقام پيامبرخدا(ص)چيست؟وميزان درك افرادازاين مقام به چه چيزي بستگي دارد؟ 0.75نمره خردا ولايت معنوي بالاترين و برترين مقام پيامبر(ص) است (25/0) كه ابعاد آن بر افراد معمولي آشكار نيست مؤمنان به ميزاني كه چشم باطنشان باز شود و پرده‌هايي از عالم غيب كنار رود مرتبه‌اي از اين ولايت را درك مي‌كنند. (5/0) 4- ‹‹ قلمروهاي رسالت پيامبر (ص) ›› رانام ببريد و بنويسيد آيه ( يَتلوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ... ) به كدام يك ازآنها اشاره دارد ؟   1.25 نمره            شهريور ماه 1 ـ دريافت و ابلاغ وحي           2 ـ مرجعيت علمي      3 ـ ولايت و رهبري جامعه  4 ـ ولايت معنوي   و آيه اشاره به مرجعيت علمي دارد (هر مورد 25/0)   5- قلمروهاي رسالت پيامبررا نام ببريد.     1نمره      ديماه85  و شهريور 1 ـ دريافت وحي و رساندن آن به مردم 2 ـ تعليم و تبيين تعاليم دين (مرجعيت علمي)  3 ـ ولايت و سرپرستي جامعه براي اجراي قوانين الهي (ولايت ظاهري) 4 ـ ولايت معنوي  (هر مورد 25/0) (1) 6-آيه زيرا ترجمه كنيد:    ‹‹ولَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلكافرينَ عَلَي الْمؤمنينَ سبيلاً.››(نساء- 14) 1نمره  خرداد و هرگز خداوند قرار نمي‌دهد (5/0) براي كافران راهي (راه تسلط) بر مؤمنان (5/0) 7- عبارت قرآني زير را ترجمه كنيد:‹‹....قُلْ هُوَ رَبّي لا اِلهَ الّا هو عَلَيه تَوَكَّلتُ وَاِليهِ مَتاب.›› 1نمره  شهريور86 . . . . بگو او پروردگار من است جز او خدايي نيست (5/0) بر او توكل كردم و بازگشت من به سوي اوست. (5/0)

درس ششم

1-آيه ي‹‹اِنَّما يُريدُ اللهُ لِيُذهِبَ...........››راتكميل وترجمه نماييدويك پيام ازان استخراج نماييد.   1نمره      ديماه 84 و خرداد86 و شهريور ج3) عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا . (0.5) همانا خدا اراده كرده كه دور گرداند از شما پليدي و ناپاكي را و شما را كاملاً‌پاك و طاهر قرار دهد. (5/0) اين واقعه عصمت حضرت علي (ع) حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسين عليهم السلام اعلام مي كند يا .............  2-                                        2-با توجه به آيه ي زير به سوالات پاسخ دهيد :  1.5نمره        خرداد ماه 85 يا ايها الَّرسولُ بَلّغ ما انزل اليك من ربك  و ان لم تفعل فما بلغت رسالته ... ( مائده -67) .............................. آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ كن .................................. الف : ترجمه ي آيه را كامل كنيد ب :اين آيه به كدام مأموريت مهم پيامبر (ص) اشاره دارد ؟ 1 ـ الف) اي پيامبر........... و اگر انجام ندهي پس رسالت او را به انجام نرسانده‌اي. (1) ب) تعيين حضرت علي(ع) به عنوان جانشين خود (اشاره به محتواي حديث غدير) (5/0) 3- دو مورد از نكاتي كه پيامبر اكرم (ص) درارتباط با قرآن و اهل بيت (ع) در ‹‹ حديث ثقلين ›› بيان فرمودندرا بنويسيد .    1 نمره              شهريور ماه             1 ـ قرآن و اهل بيت دو چيز گرانبها است كه پيامبر(ص) در ميان امت به جا گذاردند.             2 ـ قرآن و اهل بيت همواره با هم‌اند و از هم جدا نمي‌شوند.             3 ـ چون قرآن هميشگي است وجود معصوم نيز در كنار آن هميشگي خواهد بود.             4 ـ هر كسي به آن دو تمسك جويد هرگز گمراه نمي‌شود.... (دو مورد كافي است هر مورد 5/0) 4-باتوجه به آيه به سؤالات زير پاسخ دهيد.1.5 نمره           ديماه 85 ‹‹يااَيُّها الَّذينَ آمنوا اَطيعواالله وَاَطيعوا الرَّسولَ وَاولي الْأمرِمِنكم.......››(نساء-ايه 59) ‹‹..........................................وصاحبان امركه از شمايند. الف)ترجمه ي آيه را كامل كنيد.                      ب)پيام آيه ي فوق را بنويسيد. الف) اي كسانيكه ايمان آورده‌ايد، خدا را اطاعت كنيد و اطاعت كنيد پيامبر را .... (1) ب) هر مسلماني، در هر عصر و زماني كه زندگي مي‌كند، بايد در كارهاي خود فرمانبردار خداوند، پيامبر اكرم(ص) و ولي امر باشد. (5/0) 5- حديث ( مَنْ كُنْتُ مَولاهُ ........ )را تكميل كنيد و بنويسيد درباره ي چه واقعه اي است ؟  1 نمره   شهريور 8 فَهذا عَليٌّ مَوْلاهُ (5/0) ـ درباره‌ي واقعه‌ي بزرگ غدير و ولايت حضرت علي(ع) (5/0) 6- براساس حديث ثقلين دوچيزگرانبها كه پيامبر(ص) پس از رحلت خود براي مردم به جا گذاشتند چه بود؟ودرباره ي آنان چه فرمود؟      1نمره  ديماه كتاب خدا و عترت (0.5) و سفارش فرمود تا وقتي كه به اين دوتمسك جوييد هرگزگمراه نمي شويدو اين دو هرگز از هم جدا نمي شوند . (0.5)  7- حديث‹‹مَنْ ماتَ وَلَمْ يَعرِف.........››راكامل وترجمه نماييد.    1نمره  خرداد87  امام زمانه مات ميته جاهليه . (0.5) هركس بميرد و امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلي مرده است .

درس هفتم

  1-دومورد ازاشكالات اساسي را كه به علت ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر اكرم (ص)بوجود آمد بنويسيد.1نمره     ديماه 84  وديماه 85 و شهريور الف)احتمال خطا در نقل احاديث افزايش يافت و امكان كم و زياد شدن عبارت ها يافراموش شدن اصل احاديث فراهم شد . ب) شرايط مناسب  براي جاعلان حديث فراهم مي آمد كه بر اساس اغراض شخصي به جعل يا تحريف حديث بپردازند يا از ذكر برخي احاديث خودداري كنند . ج ) نوشته نشدن حديث سبب مي شد كه مدرك و منبعي كه از طريق آن بتوان احاديث درست را از نادرست تشخيص داد در دست نباشد . د) مهم تر ازهمه اين كه مردم و محققان از يك منبع مهم هدايت بي بهره مي ماندند و به ناچار سليقه ي شخصي را در احكام ديني دخالت مي دادند .                   ( ذكر دو مورد كافيست _ هرمورد 0.5) 2-دومورد ازمسائلي كه پس از رحلت پيامبر(ص) موجب تحريف انديشه هاي اسلامي وجعل احاديث شد را بنويسيد.   1نمره      خرداد85 1 ـ تفسير و تبيين آيات قرآن و معارف اسلامي توسط برخي عالمان وابسته به قدرت و گروهي از علماي اهل كتاب مطابق با افكار خود يا موافق با منافع قدرتمندان           2 ـ قدرت دادن به انديشه‌هاي انحرافي توسط حاكمان ظالم بني‌اميه و بني‌عباس 3 ـ جعل احاديث از سوي دنيا دوستان براي نزديكي به حاكمان 4 ـ نقل داستان‌هاي خرافي درباره‌ي پيامبران توسط برخي از علما در مساجد (2 مورد كافيست هر مورد 5/0) 3- تفاوت اساسي حكومت بني اميه و بني عباس با رهبري رسول خدا (ص) در چه چيزهايي بود ؟           1 ـ حكومت پيامبر خدا(ص) بر پايه‌ي برابري و مساوات بود و ملاك كرامت تقوا بود.             2 ـ پيامبر(ص) مردم را به مبارزه و ستم فرا مي‌خواندند. 3 ـ آنان كه نزد اشرف مكه و مدينه منزلت بالايي نداشتند و بي‌ارزش تلقي مي‌شدند نزد پيامبر(ص) صاحب منزلت شدند. (هر هر مورد 5/0) 4-يكي ازنتايج مطالعه تاريخ گذشتگان براساس آيه ي ‹‹قَدْخَلَت مِن قَبلكم سُنَنٌ فَسيروا في الْأرضِِ فَانْظُروا كيفَ كانَ عاقِبَةُالْمُكذِّبينَ.››چيست؟ 1نمره     ديماه يكي از نتايج مطالعه ي تاريخ گذشتگان عبرت گرفتن از سرگذشت پيشينيان است . 5- چگونه پس از رحلت رسول خدا (ص) ظهور شخصيت ها  و الگوهاي غير قابل اعتماد افزايش يافت ؟ 1 نمره   خرداد87 هر چه از زمان پيامبر فاصله بيشتر مي شد شخصيت هاي اصيل اسلامي به خصوص اهل بيت پيامبر (ص) به انزوا كشيده مي شدند (0.5) و افرادي كه در انديشه و تفكر يا در عمل و اخلاق يا در هر دو از معيار هاي اسلامي به دور بودند در جامعه جايگاهي برجسته پيدا مي كردند . اين گونه شخصيت ها در دستگاه حكومت بني اميه و بني عباس صاحب موقعيت مي شدند و به شهرت مي رسيدند . (0.5)

درس هشتم

1-تقيه چيست و چرا ائمه (ع) گاهي از اين روش استفاده مي كردند ؟     1 نمره   دي ماه ائمه‌ي بزرگوار ما از زمان امام سجاد(ع) بخشي از مبارزه‌ي خود را بنابر اصل تقيه پيش مي‌بردند؛ يعني مي‌كوشيدند آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را كه دشمن به آن حساسيت دارند؛ مخفي نگه دارند به گونه‌اي كه در عين ضربه زدن به دشمن، كمتر ضربه بخورند. (5/0) امامان ما با مخفي نگه داشتن ارتباطشان با ياران خود نمي‌گذاشتند حاكمان بني اميه و بني عباس ياران صميمي، قابل اعتماد و فداكار را شناسايي كنند و به شهادت برسانند. (5/0) 2- اصطلاح تقيه را تعريف كنيد . 0.5 نمره          خردادماه   85  وديماه ـ ائمه بزرگوار ما مي‌كوشيدند آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را كه دشمن به آن حساسيت داشت را مخفي نگه دارند به گونه‌اي كه در عين ضربه زدن به دشمن، كمتر ضربه بخورند. اين اصل را تقيه مي‌گويند. (5/0) 2- امامان بزرگوار ما (در مجاهده براي برقراري حكومت عدل ) از چه اصولي تبعيت مي كردند ؟ (فقط نام ببريد)           1 ـ عدم تأييد حاكمان                               2 ـ معرفي خود به عنوان امام بر حق   3 ـ آگاهي بخشي به مردم                   4 ـ انتخاب شيوه‌هاي درست مبارزه  (هر مورد 25/0)   3-چراائمه (ع) درمجاهده ازاصل آگاهي بخشي به مردم تبعيت ميكردند؟  1نمره شهريور86 ائمه عليهم السلام معتقد بودند كه عامل اصلي حكومت جباران و ستمگران، ناآگاهي مرم است؛ به همين جهت، در مبارزه‌ي خود عليه حاكمان، بر آگاهي مردم تكيه مي‌كردند و به شيوه‌هاي مختلف براي آگاهي مردم تكيه مي‌كردند و به شيوه‌هاي مختلف براي آگاهي بخشي به مردم مي‌كوشيدند. (1) 4-آيه ي ‹‹قُلْ لا اَسألُكم عَلَيه اَجراً اِلّا الْمَوَدَةَ في الْقُربي.›› را ترجمه نماييد. 1نمره ديماه 86 خرداد87پيام آن.0.5نمره بگو ازشما براي آن پاداشي نمي خواهم مگر دوستي با خويشان .       5- نام دو كتاب حديث كه در آن سخنان رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) گرد آمده است رابنويسيد . 0.5 نمره   خرداد  87 كافي ٬ من لايحضره الفقيه التهذيب ٬ الاتبصار  . (ذكر دو مورد كافيست – هر مورد 0.25) 6- (ترجمه كنيد ) اِذْ قالَ لَهُمْ اَخوهُم نوحٌ اَلا تَتَّقونَ اِنّي لَكُمْ رَسولٌ امينٌ فاتَّقوا الله وَ اَطيعونِ .  1 نمره شهريور87 آنگاه برادرشان نوح به آنان گفت:آيا پروا نمي كنيد؟(5/0) من براي شما فرستاده اي امين هستم پس تقواي خدا پيشه  كنيد ومرا اطاعت كنيد.(5/0)

درس نهم

1-آيا غيبت امام عصر (عج) به معناي عدم ( حضور )  ايشان است ؟ توضيح دهيد . 1 نمره      دي ماه خير ـ غيبت در مقابل ظهور است، نه حضور. امام را غايب ناميده‌اند؛ زيرا ايشان از نظرها غايب‌اند، نه اين كه در جامعه حضور ندارند. ايشان چون خورشيد عالم تاب انوار هدايت و رهبري خود را به خصوص بر شيعيان مي‌تاباند. (1  2-چهار مسئوليت شخص منتظردردوره ي غيبت را نام ببريد.       1نمره         ديماه84 1 ـ تقويت ايمان          2 ـ ايجاد آمادگي3 ـ تقويت معرفت و محبّت به امام 4ـ پيروي از امام عصر(عج)             5 5ـ دعا براي ظهور امام                              (ذكر 4 مورد كافي است هر كدام 25/0 نمره) 3-چه كساني مي توانند ياران راستين امام عصر(ع)باشند ؟     1نمره           خرداد85 كساني كه قبل از ظهور تمرين كرده و در صحنه‌ي درگيري‌هاي فكري و اجتماعي و نبرد دائمي حق و باطل، در جبهه‌ي حق حضوري فعال داشته باشند و با ايستادگي در مقابل شياطين درون و برون خصائلي چون شجاعت، عزت نفس، بلند همتي و پاكدامني را در خود پرورانده باشند. ( 1 نمره) 4- غيبت امام زمان (عج) در مقابل‹‹ ظهور›› است يا ‹‹ حضو ر›› توضيح دهيد .      1 نمره       شهريور           غيبت در مقابل ظهور است نه حضور امام را غايب ناميده‌اند زيرا ايشان از نظرها غائب است نه اينكه در جامعه حضور ندارند ايشان چون خورشيد عالم‌تاب انوار هدايت و رهبري خود را به خصوص بر شيعيان مي‌تاباند به عبارت ديگر اين انسان‌ها هستند كه امام را نمي‌بينند، نه اين كه ايشان در بين مردم حضور نداشته باشند. (1) 5-علت غيبت امام عصر(عج) چيست؟ توضيح دهيد.1.5نمره    ديماه به سبب قدرناشناسي و ناسپاسي و در خطر بودن جان آن حضرت، خداوند آخرين ذخيره و حجت خود را از نظرها پنهان كرد (5/0) خداوند نعمت هدايت را با وجود انبيا و اولياي خود كامل كرد و راه رسيدن به رستگاري را به انسان‌ها نشان داده است علاوه بر اين انبيا و امامان نه تنها راه سعادت را به مردم معرفي كردند بلكه در راه نجات مردم كوشيدند. اما ناسپاسي اين مردم و قدرناشناسي آنان موجب شهادت يازده تن از ائمه شد از سوي ديگر حاكمان بني‌عباس نيز در صدد بودند كه مهدي موعود(عج) را به محض تولد از بين ببرند. (1) 6-براساس آيه ‹‹اِنّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بقومٍ حتّي يُغَيِّروا ما بِاَنفُسَهم››علت غيبت امام عصر(ع)چيست؟ 1نمره خرداد اگر اكثريت يك ملت خواستار عدالت نباشند و با ظلم مبارزه نكنند همه‌ي آنها گرفتار حاكمان ظالم و ستمگر خواهند شد و از زندگي در جامعه‌اي با قوانين عادلانه، بي نصيب خواهند ماند به همين جهت قرآن كريم مي‌فرمايد كه تا گروهها، اقوام و ملت‌ها تغيير نكنند خداوند نيز اوضاع و شرايط زندگي آنان را تغيير نخواهد داد. بنابراين علت غيبت امام عصر(عج) عدم آمادگي روح جمعي جامعه مي‌باشد. (1) 7- توضيح دهيد آيا كساني كه فقط باگريه ودعا منتظر ظهور هستند مي توانند يارراستين امام(ع)باشند؟1نمره خرداد خير زيرا كساني كه در عصر غيبت تنها با گريه و دعا سر كنند و در نبرد حق عليه باطل، عدالت خواهان عليه ستم پيشگان و پابرهنگان عليه مستكبران حضور نداشته باشند، چنين كساني جوهره‌ي شجاعت، از جان گذشتگي و صلابت روحي را به دست نخواهند آورد و در نبرد سهمگين سپاه امام عليه ستمكاران جهان، صحنه را ترك خواهند كرد. (1) 8- چرا غيبت امام عصر(ع) به خورشيد پشت ابر تشبيه شده است؟  1نمره    شهريور           زيرا ايشان از نظرها غائبند نه اين كه در جامعه حضور ندارند ايشان چون خورشيد عالم تاب انوار هدايت و رهبري خود را به خصوص بر شيعيان مي‌تاباند به عبارت ديگر اين انسان‌ها هستند كه امام را نمي‌بينند نه اين كه ايشان در بين مردم حضور نداشته باشند. (1) 9-آيا مي توان زمان ظهور امام (ع) راتعيين كرد؟مختصراًتوضيح دهيد. 0.5نمره    شهريور86  و شهريور87  خير، تعيين زمان ظهور در اختيار خداست و از اين امور جز خداوند كس ديگري آگاهي ندارد بنابراين كساني كه زمان ظهور را تعيين مي‌كنند، دروغگويند. (5/0) 10-غيبت صغري راتعريف كنيد.   0.5نمره    دي ماه 86 – خرداد87 و دي ماه پس از شهادت امام حسن عسكري (ع) در سال 260 ٬ امامت حضرت مهدي(ع) آغازشد . مرحله ي اول امامت ايشان كه تا سال 329 طول كشيد ٬  (غيبت صغري ) ناميده مي شود . (0.5) يا دوره اي كه امام عصر (عج ) از طريق نائبان چهارگانه با شيعيان ارتباط داشتند . ( ذكريك تعريف كافيست ).         11- پيام آيه ي ‹‹وَلَقد كَتَبنا في الزَّبورِمِن بعدَ الذِّكرِ اَنَّ الْأرضَ يَرِثُها عباديَ الصّالحونَ››رابنويسيد. 0.5نمره    خرداد علاوه بر قرآن در كتاب زبور آمده است كه زمين به بندگان صالح و درستكار خداوند خواهد رسيد . (0.5)   12- امام عصر (عج) رهبري خود را در عصرغيبت به چه چيزي تشبيه كرده اند ؟   1 نمره     شهريور امام عصر(عج)مي فرمايد:‹‹بهره بردن از من درعصر غيبتم مانند بهره بردن از آفتاب است هنگاميكه پشت ابرها باشد››.5/0نمره

درس دهم

1- چهار مسئوليت شخص منتظردردوره ي غيبت را نام ببريد.       1نمره          ديماه 1 ـ تقويت ايمان 2 ـ ايجاد آمادگي3 ـ تقويت معرفت و محبّت به امام 4ـ پيروي از امام عصر(عج)                                         5 ـ دعا براي ظهور امام                                   (ذكر 4 مورد كافي است هر كدام 25/0 نمره) 2-توضيح دهيد آيا اعتقاد به موعود و منجي در همه ي  اديان وجود دارد ؟     1 نمره        دي ماه پيامبران الهي براي تحقق وعده‌هاي، الهي از طرح خاصي براي پايان تاريخ سخن گفته‌اند آنان مي‌گويند كه در پايان تاريخ در حالي كه شرايط كاملاً آماده شده است يك ولي الهي ظهور مي‌كند و حكومت جهاني و عادلانه تشكيل مي‌دهد كه فقط براساس دين خدا اداره مي‌شود. با وجود اعتقادات مختلف، همه در اصل الهي بودن پايان تاريخ و ظهور ولي خدا براي برقراري حكومت جهاني اتفاق نظر دارند.  (1 نمره) 3-با توجه به آيه به سوالات پاسخ دهيد: ‹‹وَنُريدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذينَ اسْتُضعَفوا في الأرضِِ ِِ وَ نَجعَلُهم  أئِمَّةًوَنجعلُهم الْوارثينَ››(قصص -5)  1نمره ومي خواهيم منت نهيم بركساني كه  ناتوان شمرده شده اند درزمين................ الف)ترجمه ي آيه را كامل كنيد.                    ب)پيام آيه را درمورد ‹‹آينده تازيخ ››بنويسيد. الف) و قرارداديم آنها را پيشوايان و قرار داديم آنها را وارثان (5/0) ب) اين آيه ديدگاه اسلام را درباره آينده تاريخ بيان مي‌كند و اينكه در نهايت پيشوايي و رهبري از آن مستضعفان جهان خواهد بود و خواست و وعده الهي پيروزي حق بر باطل مي‌باشد. (5/0) 4- به اعتقاد جامعه شناسان ‹‹پويايي جامعه شيعه››درطول تاريخ به چه عواملي وا بسته بوده است؟1نمره  خرداد الف) گذشته سرخ ـ اعتقاد به عاشورا و آمادگي براي ايثار و شهادت در راه عدالت خواهي، آرمان‌گرايي و حقيقت جويي (5/0) ب) آينده سبز ـ باور به مهدويت و نپذيرفتن حكومت‌هاي طاغوتي و تلاش براي گسترش عدالت و انسانيت در سراسر جهان (5/0) 5- مهر و عشق به امام زمان (عج) در ‹‹ شخص منتظر ›› چه تغيراتي را بوجود مي آورد ؟   0.75 نمره            1 ـ شخص عاشق براي جلب رضايت امام تلاش كند.             2 ـ شخص عاشق امام را اسوه‌ي خود قرار دهد و خصائل مطلوبي را كه در او مي‌بيند، در خود به وجود آورد.             3 ـ او را فعال و با نشاط كند و اميد به آينده‌ي زيبا را در او افزايش مي‌دهد. (هر مورد 25/0) 6- جامعه ي منتظر چگونه جامعه اي است؟   1نمره   ديماه جامعه‌اي منتظر به واقعيت‌هاي ناهنجار موجود « نَه» مي‌گويد و به اميد فرداي درخشان تلاش مي‌كند. جامعه‌ي منتظر، حكومت طاغوت را برنمي‌تابد؛ در مقابل آن مي‌ايستد و مقاومت مي‌كند. جامعه‌ي منتظر مي‌كوشد در جهت همان نوع از جامعه‌اي كه انتظارش را مي‌كشد حركت كند. (1) 7-اعتقاد شيعه درموردموعود چيست؟  1نمره   خرداد اعتقاد شيعه: بنا بر سخنان صريح پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار (ع) موعود و منجي انسان‌ها دوازدهمين امام و فرزند امام حسن عسكري(ع) است، حضرت مهدي(عج) هم نام پيامبر و كنيه‌ي اصلي ايشان نيز همان كنيه‌ي پيامبر يعني ابوالقاسم است ايشان آخرين ذخيره‌ي الهي است، و با توجه خاص خداوند به حيات خود ادامه مي‌دهد تا اين كه به اذن خداوند ظهور مي‌كند و حكومت جهاني اسلام را تشكيل مي‌دهد. (1) 8- چهار مورد از ويژگيهاي  ياران راستين امام عصر(عج)را براساس فرمايش علي (ع)بنويسيد.1نمره شهريور86 و دي در امانت خيانت نكنند – پاكدامن باشند – اهل دشنام و كلمات زشت نباشند -  به ظلم و ستم خونريزي نكنند - ساده زيست باشند – لباس هاي فاخر نپوشند – به يتيمان ستم نكنند – شراب ننوشند – و00 (ذكر4 مورد 9- طولاني بودن عمر حضرت مهدي (ع)چگونه امكان پذير است؟     1.5نمره    ديماه 86 وشهريور برخي امور از نظر عقلي امكان پذير نيستند و محال است در جهان خارج تحقق پيدا كنند . اما برخي امور هستند كه تحقق آنها از نظر عقلي امكانپذير است اما شرايط عوامل خارجي بسيار زيادي بايد دست به دست هم دهند تا آن امور تحقق يابند . اينها امور غير عادي اند نه غير عقلي . طولاني شدن عمر انسانها از جمله ي اين امور است . از نظرعقلي بدن انسان ميتواند هزاران سال زنده بماند و ازآنجا كه همه ي عوامل وشرايط طول عمر در اختيار خداوند است به قدرت و اراده ي خود جسم مبارك امام عصر (عج) را جوان نگه مي دارد تا آن حضرت به حيات خود ادامه دهد . 10- ويژگي هاي ‹‹ جامعه منتظر›› حضرت ولي عصر (عج) كدامند؟   1 نمره      خرداد جامعه ي منتظر به واقعيت هاي ناهنجار موجود – نه – مي گويد (0.25) و به اميد فرداي درخشان تلاش مي كند (0.25) جامعه ي منتظر حكومت طاغوت را بر نمي تابد در مقابل آن مي ايستد و مقاومت مي كند . (0.25) جامعه ي منتظر مي كوشد در جهت همان نوع از جامعه اي كه انتظارش را مي كشد حركت كند . (0.25)                                                                                                                      

  درس يازدهم

  1-منظور از تقليد در احكام ديني چيست و از چه كساني مي توان تقليد كرد ؟    2 نمره       دي ماه      كساني كه خود در احكام ديني متخصص نيستند، به فقيهان مراجعه مي‌كنند تا اعمال آنان موافق موازين دين باشد. به اين مراجعه پيروي يا تقليد مي‌گويند. (1 نمره) از فقيهان، كه با تفكر در آيات و روايات و با كمك گرفتن از موازين دقيق عقل، احكام را به دست مي‌آورند و در اختيار مردم قرار مي‌دهند. (1 نمره) 2-راههاي شناخت ‹‹فقيه واجد شرايط ››رابنويسيد.     1.5نمره            خرداد85  وديماه 85  شهريور 1 ـ خود ما به اندازه‌اي از علم فقيه اطلاع داشته باشيم كه بتوانيم فقيه داراي شرايط را بشناسيم و تشخيص دهيم.    2 ـ از دو نفر عادل و مورد اعتماد كه بتوانند فقيه واجد شرايط را تشخيص دهند، بپرسيم.  3 ـ يكي از فقيهان، آن چنان مشهور باشند كه انسان مطمئن شود و بداند كه اين فقيه، داراي شرايط است. (هر مورد 5/0) 3- تقليد را تعريف كنيد.    0.5 نمره     شهريور ماه85      شهريور86 و دي ماه كساني كه خود در احكام دين متخصص نيستند به متخصصان (فقيهان) مراجعه مي‌كنند تا اعمال آنها موافق موازين دين باشد به اين مراجعه پيروي يا تقليد مي‌گويند. (5/0) 4- با توجه به احاديث ‹‹ شرايط مرجع و فقيهي كه شايسته پيروي است ›› را بنويسيد .   1.5 نمره  شهريور ماه 1 ـ با تقوا و عادل باشد؛   2 ـ زمان شناس باشد و بتواند احكام دين را متناسب با نيازهاي روز استخراج كند؛   3 ـ در رشته تخصصي خود ـ‌ يعني معارف و احكام ديني ـ از ديگران داناتر باشد. (هر مورد 5/0) 5-اصطلاح مرجع تقليد را تعريف كنيد.    0.5نمره     ديماه85 فقيهاني كه با تفكر در آيات و روايات و با كمك گرفتن از موازين دقيق عقل، احكام را به دست مي‌آورند و در اختيار مردم قرار مي‌دهند و مردم نيز در احكام دين از آنان تقليد يا پيروي مي‌كنند، را « مرجع تقليد» مي‌گويند. (5/0)   6-اصطلاح تفقه وولي فقيه را تعريف كنيد.  1نمره    خرداد86 -تفكر عميق در دين واحكام ديني را در اصطلاح « تفقّه» مي‌گويند (5/0)       ـ از ميان فقيهان داراي شرايط، آن كسي كه توانايي لازم براي برپايي و اداره‌ي حكومت را دارد، رهبري جامعه را به دست مي‌گيرد و به پياده كردن قوانين الهي در جامعه اقدام مي‌كند. فقيهي كه اين مسئوليت را بر عهده دارد، « ولي فقيه» ناميده مي‌شود. (5/0) 7- چرا تداوم مرجعيت علمي در غيبت كبري ضروري است؟ 1نمره   خرداد86 دين به عنوان برنامه‌ي زندگي، به عصر پيامبر(ص) و امام (ع) اختصاص ندارد. به دست آوردن احكام آن نيز، ويژه‌ي آن دوران نيست، علاوه بر اين همواره مسائل جديدي پيش مي‌آيد كه يك مسلمان مي‌خواهد بداند دين درباره‌ي آن‌ها چه حكمي دارد. بانكداري، بيمه‌هاي اجتماعي، نماز در هواپيما، پيوند اعضا و خريد و فروش عضو از جمله‌ي اين مسائل‌اند و يك فرد مسلمان در هنگام مواجهه با آن‌ها، نيازمند دانستن حكم اسلامي آن‌هاست. صدها سؤال وجود دارد كه پاسخ دادن به آن‌ها جز با تكيه بر تخصّص عميق و تسلط كامل بر منابع ديني مقدور نيست. اين كار در اصل در اختيار پيامبر و امام معصوم است كه پاسخ‌هاي صحيح را به مردم عرضه ‌كنند. اما در دوره‌ي غيبت كبري كه مردم به امام (ع) دسترسي ندارند نيازمند راهي است كه مردم از طريق آن پاسخ سؤالهاي خود را دريافت كنند. (1) 8- در عصر غيبت ‹‹ مرجعيت علمي ›› و  ‹‹ حكومت اسلامي›› چگونه تداوم مي يابد ؟ 0.5 نمره   خرداد87 در عصر غيبت مرجعيت مرجعيت علمي در شكل ( مرجعيت فقيه ) (0.25) و حكومت اسلامي در چهارچوب (ولايت فقيه) تداوم مي يابد . (0.25) 9- دو عاملي كه نقش اساسي در انتخاب ‹‹ مرجع تقليد›› دارد چيست ؟ 0.5 نمره     خرداد87 دو عاملي كه در انتخاب مرجع نقش اساسي دارد ٬ دانش (0.25) وتقواي (0.25) اوست . 10- بخش اصلي رهبري امام عصر (عج) مربوط به كدام قلمرو است و چگونه انجام مي شود؟ 1 نمره – خرداد87 بخش اصلي رهبري امام مربوط به قلمرو ولايت معنوي است . (0.25) ايشان كه به اذن خداوند از اعمال انسان ها آگاه است به صورت هاي مختلف افراد مستعد به ويژه شيعيان و محبان خويش را از امدادهاي معنوي در جهت رشد وتعالي روحي برخوردار مي سازد . (0.75) 11- در عصر غيبت فقيهان با تكيه بر چه پشتوانه اي بايد وظايف خويش را انجام دهند ؟  1 نمره      شهريور87 پشتوانه اول قرآن كريم(5/0)پشتوانه دوم سيره وسنت پيامبر اكرم(ص)وائمه ي اطهار(ع)(5/0) 12- آيا مي توان پيروي از فقيه خاصي را بر انسان تحميل كرد ؟ توضيح دهيد .  1 نمره   شهريور87 هيچ كس نمي تواند پيروي ازيك فقيه را به انسان تحميل كند يا او را از پيروي فقيهي باز دارد اگر كسي پس از مدتي مراجعه به يك فقيه تشخيص دهد كه فقيه ديگري آن شرايط را در سطح عالي تري دارد لازم است به تشخيص خود عمل كرده و از فقيه اعلم و شايسته تر پيروي كند

درس دوازدهم 1

-ميان انتخاب ولي فقيه و مرجع چه تفاوتي وجود دارد ؟     2 نمره      دي ماه 84  شهريور86 انتخاي مرجع يك وظيفه‌ي شخصي است و هر كس، از راه‌هايي كه معين شده است، مرجع خود را شناسايي مي‌كند و هر زمان هم كه فقيهي ديگر را اعلم دانست به او مراجعه مي‌نمايد (5/0) اما ولي فقيه كه رهبر و مسئول اداره‌ي جامعه است، نمي‌تواند متعدد باشد و اين لازمه‌ي نظم اجتماعي و اجراي قانون واحد در جامعه است. بر اين اساس، يكي از فقها در انتخاب عمومي، عهده‌دار منصب ولايت فقيه مي‌شود و براي پياده كردن قانون اسلام اقدام مي‌كند. (5/0) 2-اصطلاح ولي فقيه راتعريف كنيد.  0.5نمره       خرداد85 از ميان فقيهان داراي شرايط، آن كس كه توانايي لازم براي برپايي و اداره‌ي حكومت را دارد، براساس احكام دين رهبري جامعه را به دست مي‌گيرد و به پياده كردن قوانين الهي در جامعه اقدام مي‌كند. فقيهي كه اين مسؤوليت را بر عهده دارد، ولي فقيه مي‌نامند. (5/0) 3-چه شرايطي براي مشروعيت يافتن رهبر جامعه ي اسلامي لازم است؟ 1نمره     خرداد85 1 ـ فقيه عادل با تقوا باشد.2 ـ زمان شناس باشد 3 ـ با تدبير و با كفايت باش4ـ شجاعت و قدرت روحي داشته باشد. 4- چرانظام اسلامي را ‹‹مردم سالاري ديني››ناميده اند؟  1نمره     خرداد85 حكومت مردم سالار حكومتي است كه در آن خواست اكثريت مردم بر سرنوشت جامعه حاكم است،‌ نه خواست و اراده‌ فرد يا گروهي خاص. اين ويژگي در نظام اسلامي كاملاً تحقق دارد، با اين تفاوت كه مبناي نظام اسلامي، حاكميت اراده و قانون الهي بر همه‌ي بخش‌هاي جامعه، با خواست و قبول مردم است. به همين جهت اين نظام مردم سالاري ديني ناميده شده است. ( 1 نمره)   5- انتخاب ‹‹ ولي فقيه›› به چه شيوه هاي انجام مي گيرد ؟ توضيح دهيد .     1 نمره    شهريور85 به طور مستقيم (يك مرحله‌اي) يا غير مستقيم (دو مرحله‌اي) از طرف مردم انتخاب مي‌شود و رهبري را به دست مي‌گيرد شيوه‌ي مستقيم با حضور مردم در اجتماعات و راهپيمايي‌هاي سراسري و شيوه غير مستقيم شيوه‌اي است كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده است. (1) 6- آيا مسئوليت مردم در نظام اسلامي باانتخاب رهبر و سايرمسئولان جامعه خاتمه مي يابد ؟ توضيح دهيد . 1 نمره        شهريور 85           خير ـ مسئوليت در سلسله مسئوليتهاي مسلمانان در نظام اسلامي است. مسئوليت اساسي افراد جامعه، تلاش براي دوام نظام، رشد و پيشرفت آن در همه‌ي ابعاد زندگي اجتماعي است. (1) 7-آيا تشكيل حكومت اسلامي درعصر غيبت درزمينه سازي حكومت جهاني ولي عصر(عج) مؤثر مي باشد؟1نمره دي85م پاسخ اين سؤال مثبت است؛ زيرا برقراري حكومت اسلامي، علاوه بر اين كه يك ضرورت اساسي در اجراي احكام اسلامي است، به مؤمنان و منتظران حضرت مهدي(عج)‌ فرصت كه آنچه را براي آمادگي ظهور لازم است، فراهم سازند. (1) 9- ولي فقيه به چند روش انتخاب ميشود؟  1نمره   خردادماه 86 باتوضيح   1.5نمره  ديماه86 دو روش: مستقيم (يك مرحله‌اي) (25/0) در شيوه‌ي مستقيم مردم با حضور در اجتماعات و راه‌پيماهاي سراسري رهبر را انتخاب مي‌كنند. (25/0) و غيرمستقيم (دو مرحله‌اي) (25/0) در اين شيوه مردم ابتدا نمايندگان خبره‌ي خود را انتخاب مي‌كنند و آنان نيز در ميان مجتهدين آن كس را كه شايسته‌تر تشخيص دهند، به عنوان رهبر جامعه اعلام  مي‌كنند.(25/0) 10-تفاوت اصلي نظام اسلامي باساير حكومتهاي دموكراتيك در چيست؟ 1نمره   خرداد 86  وديماه 86 تفاوت اصلي ميان حكومت‌هاي دمكراتيك رايج در جهان و حكومت اسلامي در اين است كه حكومت اسلامي مسؤول اجراي قوانين اسلامي است و فقيه تابع ضوابط و قوانين ديني است و به همين جهت، اين نظام مردم سالاري ديني ناميده شده است. اما دمكراسي رايج در جهان، هدف خود را تأمين خواسته‌هاي دنيوي مردم قرار داده است و نسبت به ارزش‌هاي الهي بي‌اعتناست. 11-منظور از مشروعيت ومقبوليت ولي فقيه را مختصراً توضيح دهيد.1نمره    شهريور86 مشروعيت يعني اين كه شرايط مربوط به رهبري كه دين معين كرده است را دارا باشد تا حكم او مورد پذيرش دين باشد. (5/0) مقبوليت يعني اين كه رهبر بايد مورد قبول و پذيرش و اعتماد و اطمينان مردم قرار گيرد. (5/0) 12- دو شرط مشترك از شرايط ولي فقيه (رهبر)  و مرجع تقليد  كدامند؟ 0.5 نمره     خرداد 1-  فقيه عادل و با تقوا بودن . (0.25)                 2- زمان شناس بودن  (0.25) 13-  ‹‹ حقوق متقابل رهبر و مردم ›› را از نظر حضرت علي (ع) بنويسيد .   2 نمره    خرداد87 حضرت علي(ع)مي فرمايند : اي مردم همانا من بر گردن شما حقي دارم و شما نيز بر من حقي داريد و اما حق شما بر من اين است كه شما را راهنمايي و راهنمايي كنم (0.25) و درآمد هاي بيت المال را به شايستگي بين شما تقسيم كنم (0.25) و شما را آموزش دهم تا نادان نمانيد (0.25) و تربيت كنم تا ياد بگيريد (0.25) و اما حق من بر شما اين است كه شما به بيت خود وفا كنيد (0.25) و مرا در پنهان و آشكار نصيحت و ياري كند (0.25) و هنگامي كه شما را خواندم اجابت كنيد (0.25) و هنگامي كه فرمان دادم اطاعت نماييد. (0.25) 14- چرا ولي فقيه بايد ‹‹ مقبوليت›› داشته باشد ؟    1نمره    شهريور87 فقيهي مي تواند جامعه را به سوي هدف هاي اسلامي رهبري كند كه مردم با آگاهي و شناخت او را قبول داشته باشند وبه او اطمينان و اعتماد پيداكرده باشند با پذيرش و قبول مردم است كه رهبري و هدايت جامعه ميسر مي گردد و پياده كردن احكام الهي ممكن و مقدور مي شود . 15- با توجه به سفارشات حضرت علي (ع) بنويسيدچرا رهبر بايد از افراد عيب جو و ترسو دوري كند ؟ 1 نمره شهريور87 پرهيز از عيب جو زيرا مردم عيب هايي دارند كه مدير و رهبر جامعه بايد بيشتر از همه در پنهان كردن آنها بكوشد . و پرهيز از ترسو زيرا در انجام دادن كار ها روحيه را سست مي كند . (0.5)

درس سيزدهم

1-كرامت نفس به چه معناست و چه رابطه اي با گناه دارد ؟     1 نمره        دي ماه 84 كرامت نفس به معناي شناخت قدر و منزلت انسان در پيشگاه خدا و ايمان به آن است، به گونه‌اي كه هر چيز ديگري در چشم انسان، كوچك و حقير باشد و او از توجه و تمايل بدان احساس پستي و حقارت كند. (5/0) انسان كريم پروا دارد كه در حضور خداوند گناه كند، شرم مي‌كند كه خداوند گناه او را ببيند. انسان صاحب كرامت كه مي‌داند نمي‌توان كاري از خداوند مخفي كرد، مي‌كوشد قدر خود را حفظ كند و به گناه آلوده نشود. 2-آيه ‹‹ مَنْ كان َ يُريدُ الْعزََّ‘ة فلِللهِ الْعزةُّ جميعاً ›› را ترجمه كنيد و پيام آن را بنويسيد .  1 نمره  دي ماه 84 هر كس عزت را مي‌خواهد پس تمام عزت از آن خداست. (5/0) پيام آيه عبارت است از : «راه اصلي كسب عزّت و كرامت بازگشت به سوي خدا و قبول فرمان‌هاي اوست.» (5/0) 3-‹‹كرامت نفس›› راتعريف كنيد ورابطه ي آن را با گناه وپيمان شكني بنويسيد.  2نمره     خرداد مهم85 كرامت نفس به معناي شناخت قدر و منزلت آدمي و ايمان به آن است به گونه‌اي كه هر چيز ديگري در چشم انسان حقير و كوچك باشد و از توجه و تمايل بدان احساس پستي و حقارت كند. (1 نمره) الف)گناه: انسان كريم پروا دارد كه در حضور خداوند گناه كند، شرم مي‌كند كه خداوند گناه او را ببيند پس هر چه كرامت نفس بيشتر باشد آدمي كمتر مرتكب گناه مي‌شود. (5/0) ب) پیمان شکنی: انساني كه كرامت نفس دارد با خدا پيمان بست ه است، پيمان شكني و بي وفايي نمي‌كند، زيرا آن را مخالف كرامت خود مي‌يابد. بنابراين يكي از راه‌هاي ماندگاري بر پيمان، تقويت احساس كرامت و عزت است. 4- چگونه مي توان ‹‹ كرامت و عزت نفس ›› را پرورش داده و تقويت كرد؟  1 نمره     شهريور 85 چون سرچشمه‌ي عزت خداوند است پس راه و روش كسب عزت و كرامت نفس بازگشت به سوي خدا و قبول فرمانهاي اوست. هر كس كه در اين بازگشت مصمم‌تر و اطاعتش از خدا بيش‌تر باشد كرامت و عزتش بيش‌تر است. 5-آيا مي توان تحريكات بيروني وشرايط اجتماعي واقتصادي را عامل اصلي گناه دانست؟ 1نمره خرداد86      برخي در توجيه خطا و گناه خود از عوامل تحريك كننده يا شرايط اجتماعي و اقتصادي ياد مي‌كنند و خطاي خود را بر دوش آن عوامل مي‌گذارند. درست است كه آن عوامل زمينه‌ساز گناهند اما قدرت روحي و اراده‌ي انسان مي‌تواند در مقابل گناه بايستد و آن را شكست دهد. (1) 6-قرآن راه پرورش  كرامت وعزت نفس راچه ميداند؟ 1نمره  خرداد86 براي يافتن عزت و پرورش آن در خود، بايد به سراغ سرچشمه‌ي آن رفت. قرآن كريم مي‌فرمايد هر كس به دنبال عزت است، بايد به سرچشمه‌ آن مراجعه كند و راه ديگري وجود ندارد، زيرا قرآن كريم تمام عزت از آن خدا مي‌داند و براي ديگري كه در مقابل خدا باشد، سهمي قائل نيست. (1) 7- ( ترجمه كنيد ) وَ لِللّهِ الْعِزَّهُ وَ لِلْمُؤمِنينَ وَ لكِنَّ الْمُنافِقينَ لا يَعْلَمونَ .  1 نمره        شهريور 86 خرداد87 عزت از آن خدا و پيامبرش و مؤمنين است. (5/0) وليكن منافقين نمي‌دانند. (5/0) 8-دودسته از تمايلات انسان كدامند وچه ناميده مي شوند؟ 1نمره    شهريور86 تمايلات عالي و تمايلات داني (5/0) دسته‌ي اول را خود عالي و دسته‌ي دوم را خود داني مي‌نامند. (5/0)     9- انسان صاحب كرامت در برخورد بانفس لوّامه و امّاره چگونه عمل مي كند ؟  1 نمره      خرداد87 انسان صاحب كرامت و عزت همواره به سود نفس لوامه عمل مي كند و تسليم نفس اماره نمي شود اما انسان ذليل در درون شكست مي خورد و تسليم نفس اماره مي شود (0.5) پس انسان گناهكار پيش از آنكه در مقابل عوامل بيروني تسليم شود ابتدا در خود مي شكند و حقارت را پذيرا ميشود . (0.5) 10- نام دو خود در انسان چيست ؟ وآن دو با چه عنواني وارد صحنه مي شوند ؟  1 نمره     شهريور87 خودعالي(25/0)خودداني(25/0). نفس لوامه(25/0) نفس اماره(25/0) 11- راه كسب عزت چيست و چه كساني كرامت و عزت بيشتري دارند ؟  1.5 نمره     شهريور87 هر كس به دنبال عزت است بايد به سرچشمه ي عزت يعني يعني خدا مراجعه كند (0.5) وهر كس اطاعتش از خدا بيشتر باشد كرامت و عزتش بيشتر است . (0.5)

درس چهاردهم

1-چگونه نياز به آرامش وانس روحي با همسر موجب تشكيل خانواده مي شود؟    1 نمره     دي ماه 84 نياز برتري كه زن و مرد را به بودن در كنار يك ديگر فرا مي‌خواند، آرامشي است كه بدين وسيله به دست مي‌آيد. اين آرامش، تنها با بودن در كنار همسر حاصل مي‌شود و راه ديگري براي دست‌يابي به آن نيست. اگر فردي غرق در لذت‌هاي جنسي باشد امّا مجرّد زندگي كند، باز هم نوعي بي‌قراري دروني او را آزار مي‌دهد و جاي خالي همسر را در كنار خود حس مي‌كند.  (1 نمره) 2- عالي ترين زمينه تشكيل خانواده بيان كرده توضيح دهيد.    1نمره    خرداد 85 و شهريور87 تسهيل در رشد معنوي و اخلاقي (5/0) عالي‌ترين زمينه براش تشكيل خانواده نياز به فرصتي مناسب براي رشد معنوي، اخلاقي و اجتماعي زن و مرد و فرزندان است . خانواده، فضايي ايجاد مي‌كند كه نه تنها فرزندان، بلكه پدر و مادر نيز مي‌توانند فضايل اخلاقي خود را تقويت كنند و رشد دهند (5/0) 3-‹‹  مَنْ عَمِلَ صالحا مِنْ ذَكَرٍٍ اَوْ اُنثي وَ هُوَ مُومِنٌ فَلَنُحْيينََّ حَياةً طَيِّبةً ››  1.5 نمره      شهريور ماه86 ................................................. او را با يك زندگي پاك حيات مي بخشيم ................................ الف ) ترجمه ي آيه را كامل كنيد . ب) آيه فوق به چه مطلبي در مورد ((منزلت حقيقي )) انسان اشاره دارد . الف) هر كس از زن و مرد كار نيكي انجام دهد در حاليكه ايمان دارد. (1) ب) زن يا مرد بودن نشانه نزديكي و قرب به خداوند نيست و به اين خاطر به كسي پاداش خاصي داده نمي‌شود، ارج و منزلت زن و مرد به ميزان ايمان و عمل صالح آنهاست. (5/0) 4- زمينه هاي  طبيعي تشكيل خانواده را نام ببريد.    1نمره    ديماه 85  دي ماه 86 1 ـ نياز جنسي                         2 ـ نياز به آرامش و انس روحي با همسر                      3 ـ رشد و پرورش فرزندان     4 ـ تسهيل در رشد معنوي و اخلاقي (هر مورد 25/0) -آياتفاوت ميان زن ومرد به معناي برتري يكي بر ديگري است؟    1نمره    خرداد865 خير اين تفاوت‌ها به معني برتري ذاتي يكي بر ديگري نيست، بلكه براي ايفاي نقش تكميلي در خانواده و جامعه، بر اساس ويژگي‌هاي زيستي و روان شناختي و بهره‌مندي مناسب و به جا از توانمندي‌هاي متفاوت آن دو است. (1) 6-ابتدايي ترين زمينه ي تشكيل خانواده چيست؟توضيح دهيد.   1نمره   شهريور86 نياز جنسي ابتدايي‌ترين زمينه‌ي شكل گيري نهاد خانواده مي‌باشد. نياز جنسي مرد و زن به يكديگر از دوران بلوغ آغاز مي‌شود و اولين كشش و جاذبه را ميان زن و مرد ايجاد مي‌كند . (1) 7-توضيح دهيد چرا خانواده يك نهاد طبيعي ومتفاوت باساير نهادهاي اجتماعي است؟1نمره  ديماه86 نهادخانواده مانند يك شركت تجاري ٬ اداري يا صنعتي نيست كه چند نفر براي رسيدن به منافع مشترك گرد هم آيند و شركتي را به وجود آورند . خانواده يك نهاد طبيعي و لازمه خلقت انسان است و بدون اين نهاد ٬ حيات و تكامل انساني به خطر جدي روبه رو مي شود . 8- چرا خداوند نقش زن و مرد را متفاوت قرار داده است  ؟    1 نمره     خرداد87 از آنجا كه خداوند زن ومرد را براي زندگي در كنار هم آفريده تفاوت هاي تكميل كننده در وجود آنها قرار داده و به يكديگر نيازمند ساخته است (0.5) اين تفاوت ها به معناي برتري ذاتي يكي بر ديگري نيست بلكه براي ايفاي نقش تكميلي در خانواده و جامعه بر اساس ويژگي هاي زيستي و روان شناختي وبهره مندي مناسب و به جا از توانمنديهاي متفاوت آن دو است . (0.5)

درس پانزدهم

1-چهار مورد از معيارهاي همسر شايسته را با توجه به روايات معصومين (ع) نام ببريد 1 نمره   دي ماه 84وخرداد85           دين‌داري ـ اخلاق نيكو ـ كُفو يا هم شأن بودن ـ پاك دامن ـ توانايي بر تأمين زندگي (ذكر چهارمورد كافي 2- جرانبايد ميان بلوغ طبيعي وفكري بازمان ازدواج فاصله زياد شود؟     1نمره       خرداد85 ازدواج، براي رفع يك نياز طبيعي و پاسخگويي به قانون خلقت انجام مي‌شود اگر به اين نياز طبيعي در زمان و موقعيت مناسب پاسخ داده نشود، مانند ساير نيازها، اختلالات و مشكلات خاص خود را بدنبال دارد و آسيب‌هاي جبران ناپذير رواني، اخلاقي و اجتماعي وارد مي‌كند. برخي از زمينه‌هاي پيوند خانواگي مانند نياز جنسي و آرامش روحي و رواني ناشي از كنار همسر بودن، اندكي پس از دوران بلوغ آغاز مي‌شود. پاسخگويي به اين نيازها را نمي‌توان چندان به تأخير انداخت.(1) 3- با توجه به آموزه هاي پيشوايان دين درباره ي هريك از موارد زير توضيح دهيد . 1.5 نمره  شهريور85 و 87 الف ) مشورت با پدرومادر در مورد ‹‹ انتخاب ›› همسر.  ديماه الف) پيشوايان دين از ما خواسته‌اند كه در مورد همسر آينده با پدر و مادر خود مشورت كنيم و به انتخابي دست بزنيم كه رضايت و خرسندي آنان را به دنبال داشته باشد. پدر و مادر به علت علاقه و محبت به فرزند، معمولاً‌ مصالح و خوش‌بختي او را در نظر مي‌گيرند و به علت تجربه و پختگي‌شان، بهتر مي‌توانند خصوصيات افراد را دريابند و عاقبت ازدواج را پيش‌بيني كنند. (1)) ب) دوراه مناسب براي ‹‹ شناخت ›› همسر . ب) 1 ـ تحقيق درباره‌ي خانواده‌ي همسر و موقعيت اعضاي خانواده در محل زندگي و محل كار.             2 ـ شناخت دوستان همر و كساني كه او با آن‌ها معاشرت بيش‌تري دارد.        3 ـ تحقيق درباره‌ي روحيات و خُلقيات همسر در محيط كار يا محل تحصيل.        4 ـ معاشرت خانواده‌هاي دو طرف با يكديگر و بهره‌بردن از تجارب پدر و مادر در اين معاشرت‌ها.        5 ـ مشورت با افراد قابل اعتماد و كاردان.6 ـ گفت و گو با يكديگر در جلسات حضوري و طرح نظريات و ديدگاه‌ها درباره‌ي موضوعات مختلف (دو مورد كافيست هر مورد 25/0) 4- چهار نقش مرد درزندگي مشترك را بنويسيد.  1نمره   ديماه85 1 ـ تأمين هزينه‌ي زندگي خانواده       2 ـ مديريت و نگاهباني از حريم خانواده         3 ـ رابطه‌ي محبت‌آميز با همسر                         4 ـ نقش پدري  (هر مورد 25/0) 5-چرااذن پدر براي ازدواج دختر ضروري است؟    1نمره     ديماه85   شهريور86 لطافت‌هاي روحي و ظرافت‌هاي عاطفي دختر، آن گاه كه در فضاي محبت و علاقه‌ي جنس مخالف قرار مي‌گيرد، احتمال ناديده گرفتن برخي واقعيت‌ها و كاستي‌ها را به دنبال دارد؛ به خصوص كه دختران به خاطر حيا و عزت نفس قوي خود، در ازدواج پيش قدم نمي‌شوند. طلب و درخواست از طرف پسر و پذيرش و قبول از جانب دختر است. در چنين مواقعي، پدر كه بر احساسات خود غلبه دارد و نيز داراي تجارب فراوان و شناخت كامل از جنس مرد است، مي‌تواند به سان باغباني از گل لطيف و ظريف خويش مراقبت كند و به راهنمايي او بپردازد. (1) 6-‹‹آمادگي زيستي وروحي››ازدواج نيازمند چند بلوغ است؟  1نمره    خرداد86 آمادگي زيستي و روحي ازدواج نيازمند دو بلوغ است: يكي بلوغ جنسي و ديگري بلوغ عقلي و فكري كه مدتي پس از بلوغ جنسي ايجاد مي‌شود و نبايد فاصله‌ي ميان بلوغ جنسي و عقلي با زمان ازدواج زياد شود و تشكيل خانواده با تأخير افتد. (1) 7- چرا تنها محبت و علاقه ي اوليه نمي تواند لازمه ي انتخاب همسرباشد؟   0.5 نمره     خرداد87 زيرا محبت و علاقه اوليه چشم و گوش را مي بندد و عقل را به حاشيه مي راند ٬ به گونه اي كه فريادهاي خير _ خواهانه ي او را نمي شنوند . (0.5) (حب الشي يعمي و يصم : علاقه ي شديد به چيزي آدمي را كر وكور مي كند ) 8- چه نوع معاشرتهايي براي ‹‹ شناخت همسر›› نتيجه بخش نيست؟ چرا ؟  1.5 نمره   خرداد87 معاشرت هايي كه منشا آن تنها هوس هاي زود گذر است (0.5) اين گونه معاشرت ها هرچند با عنوان هايي مانند شناخت روحيه ي همسر و امتحان او باشد نتيجه بخش نيست و آثار زيان بار ديگري دارد كه به خاطرهمان آثارخداوند اجازه اين گونه معاشرت ها را نداده است . (0.5) در اين معاشرت ها معمولا احساسات در هردرنفر حاكم مي شود هر طرف اصراردارد خود رابهتر از آنچه هست نشان دهد تا محبوب ديگري واقع شود معمولا هم بيشتر اين معاشرت ها به سستي رابطه و جدايي مي انجامند . (0.5)  9- ازدواج به موقع چه فوايدي را در بردارد؟   1 نمره شهريور87 شادابي – نشاط – سلامت جسمي و روحي – رشد طبيعي – احساس رضايت دروني – تعادل در حركت و رفتار – خوشرويي و خوش خلقي – كاهش فشارجنسي – كاهش روابط نامشروع و آسيب هاي اجتماعي و رواني _ از فوايد ازدواج به موقع است .            (ذكر چهار مورد – هر يك0.25) 10- چرا پيشوايان دين در امر ازدواج مشورت با پدر و مادر را سفارش كرده اند؟  1 نمره    ديماه 86 زيرا پدر و مادر به علت علاقه و محبت به فرزند معمولاد مصالح وخوشبختي او را در نظر مي گيرند و به علت تجربه و پختگي شان بهتر مي توانند خصوصيات افراد را در يابند عاقبت ازدواج را پيش بيني كنند .

درس شانزدهم

1-چهار شرط اصلي پيمان ازدواج را بنويسيد .     1 نمره        دي ماه 84   وشهريور86  خرداد87 1- اعلام رضايت دختر و پسر و اجباري نبودن ازدواج براي هيچ كدام   2- فريب كاري نكردن درباره ي عيب هايي كه ازدواج را باطل مي كند .     3- اذن پدر براي ازدواج دختر     4- صداق يامهريه ي زن  ( هرمورد 0.25) 2-از وظايف مرد در خانواده نقش پدري را توضيح دهيد .      1 نمره        دي ماه 84           تربيت متعادل فرزندان وقتي انجام مي‌گيرد، كه هر كدام از پدر و مادر نقش خود را در تربيت بر عهده بگيرند و در انجام آن كوتاهي نكنند. پدر نبايد تصوير كند كه فقط نان‌آور خانواده است. بلكه بايد با برقراري ارتباط درست با فرزندان، عواطف پدري را به آنها منتقل كند.  (1 نمره) 3-نفقه چيست وبرعهده ي چه كسي است؟    0.75نمره     خرداد85  ديماه86 و شهريور87 هزينه‌هاي لازم جهت خوراك، پوشاك، مسكن و آنچه براي آسايش و رفاه شايسته‌ي همسر (زن) ضرورت دارد را نفقه گويند (25/0) و بر عهده شوهر است. (25/0) 4- مهمترين ‹‹ وظيفه مشترك زن و مرد ›› در خانواده چيست ؟    1 نمره     شهريور 85           برنامه‌ريزي براي رشد و تعالي خود و فرزندان ـ مهم‌ترين وظيفه پدر و مادر، ايجاد زمينه‌ي مناسب براي رشد و تعالي خانواده است و همه‌ي نقش‌هاي قبلي براي به انجام رساندن اين وظيفه است. (1) 5-آيه زيرا ترجه كنيد:  ‹‹وَقَضي رَبُّكَ اَلّا تَعبُدوا اِلّا اِيّاه وَلِلْوالِدَينِ اِحسانا››(اسرا-23)1نمره   خرداد86 و حكم كرد پروردگارت كه عبادت نكنيد غير از او را (5/0) و نيكي به پدر و مادر را (5/0) 6- نقش مرد درخانواده رانام ببريد.  1نمره   خرداد86 1 ) تأمين هزينه‌ي زندگي خانواده                                         2) مديريت و نگاهباني از حريم خانواده                          3) رابطه‌ي محبت آميز با همسر                                       4) محبت و نظارت پدري  (هر مورد 25/0) 7-وظيفه ي ما نسبت به پدرومادر چيست؟چهار مورد را بنويسيد.  1نمره   شهريور86           جلب رضايت پدر و مادر ـ حفظ حرمت پدر و مادر ـ اطاعت از دستورات پدر و مادر ـ خدمت به پدر و مادر بدون چشمداشت ـ محبت كردن به پدر و مادر ـ قدرداني و شكرگزاري از آن‌ها (ذكر چهار مورد كافي است، هر مورد 25/0) 8- اصطلاح نفقه را تعريف كنيد.  0.5 نمره  شهريور87  نفقه:تأمين هزينه هاي لازم جهت خوراك‚پوشاك‚براي آسايش ورفاه همسر ضروري است .يا وظيفه ي مالي كه بر عهده مرد قرار مي گيرد.(5/0نمره) 9- ازنقش هاي مرد ‹‹ رابطه ي محبت آميز با همسر ›› را توضيح دهيد .   1 نمره     شهريور87 مرد بايد محبت دروني خود را به همسر ابراز كند و ازمخفي كردن آن بپرهيزد همسر باشنيدن ابراز محبت اعتماد به نفس فوق العاده اي پيدا مي كند و توجه او به زندگي چند برابر مي شود .                Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

نوشته شده توسط کاظم شاهرخیان در 10:11 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۲

نمونه سوال دین و زندگی1

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}
باسمه تعالی       نمونه سوالات تشریحی و تست   دین و زندگی (1) دبیرستان شاهد مرودشت       درس اول: کتاب زندگی 1. هدف از نزول قران کریم چیست؟ 2. آیه شریفه ی کتاب انزلناه الیک مبارک لید برو ایائه را ترجمه کنید و پیام آن را بنویسد 3. آیه ی شریفه ی قدجاء کم من الله نور و کتاب مبین را ترجمه کنید و بنویسید چه مطلبی از آیه فهمیده می شود. 4. آیه ی شریفه ی هذا بیان للناس و هدی و موعظه للمتقین را ترجمه کنید 5. آیه ی شریفه ی «و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه و یهدیهم الی صراط مستقیم» را الف. ترجمه کنید ب. پیام آیه را بنویسید 6. ثمرات و نتایج هدایت قرآن کریم در انسان چیست 7. امام صادق (ع) درباره تلاوت قرآن کریم و اثر آن برای جوان مومن چه فرموده است 8. آیات زیر را ترجمه کنید و پیام آن را بنویسد و نزلنا علیک الکتاب تبیا نا لکل شی و هدی و رحمه بشری للمسلیمن 9. محدوده ی تاریخی و جغرافیایی هدایت قرآن کریم چقدر است 10. دلیل طراوت و تازگی قرآن کریم برای همیشه زمانها چیست 11. آیه شریفه ی و اوحی الی هذا القران لانذرکم به و من بلغ را الف. ترجمه کنید ب. پیام آیه را بنویسید. 12. تدبر در آیات قرآن کریم چه آثار و نتایجی دارد 13. مراحل تدبر آیات قرآن را بنویسد 14. خداوند وظیفه تعلیم و تبیین قرآن کریم را بر عهده چه کسی نهاده است 15. چگونه می توانیم پیامهای قرآن را در یابیم تا زندگی را براساس آن ها بنا کنیم 16. چهار مورد از آداب و شرایط قرائت و تدبر قرآن کریم را بنویسید 17. ابزار تدبر در قرآن چیست 18. دانایی نتیجه ی چیست 1. در شکفتن گل سرخ چندین عامل دخالت دارند مهمترین آنها کدام است؟ الف. قابلیت و استعدادهای نهفته شده در گل ب. نظارت و مراقبت         ج. آب و خاک               د. موفقیتها 2. مهمترین دوره برای پاسخ گویی به دعوت الهی و پیروی از پیامهایش ...................... است الف. کودکی         ب. نوجوانی و جوانی       ج. پیری      د. سن چهل سالگی 3. این حدیث امام جعفر صادق  (ع) با کدام گزینه تکمیل می گردد هر جوان مومنی که قرآن بخواند قران با گوشت و خونش در می آمیزد ....... الف. و در قیامت حافظ و نگهبان او می شود       ب. و او را به بهشت هدایت می کند ج. و در دنیا هدایت واقعی می یابد د. و هدایت دنیا و آخرت خواهد یافت 4. براساس آیه شریفه کتاب انزلناه الیک مبارک لید برو آیاته و لیتذکر اولوالالباب شرط بهره گرفتن از آیات الهی چه چیزی معرفی شده است الف. دارای دانش بودن       ب. دارای ایمان بودن        ج. اوالعزم بودن           د. خردمندی 5. آیه ی شریفه ی وانزلنا الیل الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون خطاب به چه کسی یا چه کسانی است؟ الف. پیامبر(ص)       ب. همه ی مومنان      ج. پیامبران اوالعزم  د. همه ی مردم 6. با توجه به آیه ی شریفه ی و اوحی الی هذا القران لاتذرکم و من بلغ مخاطب قرآن چه کسی است؟ الف. مردم مکه مخاطب قرآن بودند                     ب. مسلمانان حجاز   ج. مردم مدینه                                                 د. هر کس که قرآن به او برسد 7. از آیه شریفه ی لاتذرکم به و من بلغ کدام امر مهم استفاده می شود؟ الف. رسالت پیامبر(ص) جهانی است و قرآن تنها برای مسلمانان است ب. انذار پیامبر(ص) به وسیله قران تنها مخاطبش اعراب بودند. ج. رسالت پیامبر(ص) جهانی و جاودانی و برای همه ی مردم است. د. با قرآن می توان هدایت کرد و تبلیغ کرد. 8. هدف از نزول قرآن کریم چیست؟ الف. هدایت متقین   ب. هدایت انسان ها   ج. هدایت مومنان  د. هدایت صالحان 9. .................. ابزار تدبر است که خداوند به انسان عنایت کرده است. الف. استعداد    ب. اختیار     ج. عقل    د. تنوع طلبی 10. کدامیک از ثمرات تدبر قرآن کریم نیست الف. رژف اندیشی برای کشف پیام آیات                 ب. تنوع طلبی در خواسته ها ج. دل سپردن و گشودن قلب به انوار هدایت الهی      د. تقویت ارتباط میان عقل و قلب 11. ........................ نتیجه بهره مندی از قوه عقل و خردمندی است. الف. تفقه          ب. تعلم          ج. دانایی      د. اندیشه 12. میزان بهره مندی افراد از قرآن به کدام عامل بستگی ندارد؟ الف. توانایی علمی افراد   ب. انس فرد با قرآن   ج. تقوای افراد   د. همت و پشتکار افراد درس دوم: انتخاب بزرگ 1. آیه شریفه ی فلما رای القمر بازغا قال هذا ربی را ترجمه کنید 2. داستان حضرت ابراهیم (ع) در قرآن کریم چه درسی در زندگی برای مردم بیان می کند 3. حضرت ابراهیم کدام جهت را برای زندگی خود برگزیده دلیلش برای انتخاب این جهت چه بود 4. منظور از غایت چیست 5. آیات زیر را ترجمه کنید الف. رای کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین ب. انی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض 6. چرا چیزهایی مانند ماه، ستاره، خورشید لایق پرستش نیستند 7. از ویژگی های انسان میل به کمالات و خوبی ها را توضیح دهید 8. دو تفاوت انسان با گیاه و حیوان را بنویسد 9. به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید الف. حضرت ابراهیم پس از مشاهده ی ملکوت آسمان ها و زمین به چه مقامی رسید ب. نوجوانی حضرت ابراهیم با چه چیزی آغاز شد ج. خداوند ملکوت آسمان ها و زمین را به چه کسی نشان داد د. موفقیت انسان در رسیدن به خوشبختی در زندگی با چه چیز گره خورده است 10. ترجمه ی آیه ی زیر را کامل کنید و اذ قال ابراهیم لابیه ازر ............................... اتتخذ اصناماء الهه              آیابتان را به خدایی می گیری؟ انی اراک و قومک .......................................... فی ضلال مبین ............................................. 1. انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم (ع) در چه دوره ای از زندگی انجام گرفت؟ الف. نوجوانی           ب. کودکی           ج. میانسالی          د. کهن سالی 2. آیه شریفه ی اناهدیناه السبیل اما شاکراً اما کفورا بیانگر کدام ویژگی انسان است. الف. کمال جویی         ب. اختیار         ج. رستگاری          د. تفکر 3. سرپرست حضرت ابراهیم که بود؟ الف. فرعون               ب. آزر            ج. نمرود                 د. تارخ 4. حضرت ابراهیم (ع) با کدام امر یکتا پرستی را برگزیده و از شرک دوری چست؟ الف. توکل و اعتماد به خود             ب. اندیشه و تفکر و استعانت از هدایت الهی ج. اندیشه و تفکر و دوری از نمرود        د. اعتماد به نفس و توکل به خدا 5. احساس خرسندی و نشاط در انسان با کدام موضوع تامین می شود؟ الف. رسیدن به کمالات و خوبی ها             ب. احساس کرامت و دوری از بدی ها ج. رسیدن به امور مادی و زوال پذیر         د. امتناع میل به خود خواهی 6. یک دانشمند و یک انسان کریم به ترتیب از کدام امر احساس رضایت می کنند؟ الف. رسیدن به یک حقیقت علمی، رسیدن به قرب الهی ب. احساس کرامت – رسیدن به خشنودی خدا ج. حل مسئله ی پیچیده – رضایت مردم د. رسیدن به یک حقیقت علمی و حل مسئله ی پیچیده – کرامت خود 7. دلیل جدایی ابراهیم (ع) از سرپرست خود چه بود؟ الف. گرایش به بعد فردی             ب. هجرت به مکه       ج. استقلال خواهی    د. یکتا پرستی 8. کدام یک از آیات شریفه ی زیر خود انسان را مسئول سعادت یا شقاوت خودش می داند؟ الف. عندالله ثواب دنیا و الاخره                      ب. انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اماکفورا ج. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق                  د. و ما عند الله خیر وابقی 9. نتیجه مشاهده ی ملکوت آسمان ها و زمین بر ابراهیم (ع) چه بود؟ الف. مقابله با بت پرستان                         ب. مقابله در برابر نمرود ج. این که از اهل یقین شود                      د. این که از مشرکان نباشد. 10. حضرت ابراهیم عمویش را و قوم او را در چه حالتی مشاهده نموده است؟ الف. بت پرستان                                ب. در حال بیزاری از هدایت   ج. در گمراهی آشکار                         د. روئیت خورشید و ماه 11. با توجه به آیه ی انی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض حینفا چرا حضرت ابراهیم (ع) رو به سوی آفریننده ی آسمان ها و زمین بر می گرداند؟ الف. هدایت الهی           ب. عدالت خواهی           ج. حقیقت جویی          د. کمال خواهی 12. در قرآن کریم کدام واژه به معنی حق گرا آمده است؟ الف. مسلم         ب. محیی   ج. متقی    د. حنیف 13. کدام پیامبر الهی در اثبات وجود خداوند از غروب وافول خورشید و ستارگان مدد چیست؟ الف. حضرت ابراهیم (ع)          ب. حضرت عیسی (ع) ج. حضرت موسی (ع)            د. حضرت نوح (ع) 14. در آیه ی فلما رای القمر بازغا منظور از بازغ چیست؟ الف. هلال         ب. درخشان         ج. قرص کامل ماه    د. ستارگان 15. کدام ویژگی فقط مخصوص انسان است؟ الف. تنوع و گستردگی استعدادها               ب. آرزومندی ج. رسیدن به احساس رضایت                   د. محدودیت درخواست ها و آرزوها درس سوم: کدامین هدف 1. چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است؟ 2. تنوع و گستردگی استعدادهای ما مفید است یا مضر چرا؟ 3. انسان چگونه می تواند راه سعادت را بپیماید؟ 4. به نظر شما انسان سعادتمند کیست؟ 5. پیام آیات زیر را بنویسد: الف. و ما عند الله خیر وابقی افلا تعقلون  ب. کل نفس بما کسبت دهید 6.آیا می توان هدف ها و دل بستگی های اصلی انسان را کشف کرد؟ توضیح دهید 7. چگونه اهدافی را باید هدف اصلی قرار داد چرا؟ 8. آیه ی زیر را ترجمه نموده و پیام آنرا بنویسید؟ من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم 9. اهداف و دل بستگی های دینوی و اخروی را مقایسه کیند 10. چرا انسان ها هدف ها و دل بستگی های مختلف دارند 11. هدفهای پایان پذیر و پایان ناپذیر را با ذکر مثال توضیح دهید 12. آیه شریفه ی فمن الناس من یقول ربناء اتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق را  الف. ترجمه کنید    ب. پیام آیه را بنویسید 13. منشا تفاوت هدف و دلبستگی ها در چیست 14. چرا باید برای انتخاب هدف ها معیار داشته باشیم؟ 15. نقش انسان را در رسیدن به کمالات و شکوفایی استعدادها با گیاهان و حیوانات مقایسه کنید 16. با توجه به اختلاف در هدف ها و دل بستگی های انسان آیا معیاری برای داوری درباره ی این اختلاف ها وجود دارد؟ معیار چیست و چه کسی تعیین کننده است.   1. قابلیت های گیاهان و حیوانات به ترتیب چگونه به فعالیت می رسند؟ الف. طبیعی- طبیعی                  ب. غریزی – غریزی ج. غریزی – طبیعی                   د. طبیعی – غریزی 2. مهم ترین نعمت های خدادادی انسان کدام است؟ الف. غریزه و بعد جسمانی              ب. قدرت تفکر و قدرت انتخاب ج. قدرت تفکر و امور مادی           د. امور طبیعی و غریزی 3. مسئول سرنوشت انسان در عرصه ی زندگی کیست؟ الف. جامعه         ب. خداوند      ج. خود او      د. پیامبران 4. انسان با کدام عامل می تواند خوبی ها را برگزیده و راه رسیدن به سعادت را بپیماید؟ الف. قدرت تفکر  ب. قدرت انتخاب   ج. نیروی فطرت   د. نیروی غریزه 5. دو ویژگی خاص انسان که وی را از سایر موجودات متمایز می سازد کدام است؟ الف. قدرت تفکر – قدرت اختیار و انتخاب       ب. قدرت تفکر- مسئول بودن در سرنوشت خویش ج. روحیه بی نهایت طلبی – قدرت انتخاب     د. روحیه بی نهایت طلبی – مسئول بودن در سرنوشت خویش 6. انسان به وسیله ی چه ابزاری به تدریج خوبی ها و راه رسیدن به آنها را می شناسد؟ الف. قدرت تفکر        ب. قدرت انتخاب    ج. استعدادهای درونی  د. کمالات روحی 7. بیش از همه منشا تفاوت در هدف ها و دل بستگی های انسان در تفاوت بین کدام است/ الف. بینش ها        ب. محیط زندگی     ج. عوامل اجتماعی و مقتضیات زمان    د. تغییرات فطرت 8. برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آن ها چه چیزی نیاز است؟ الف. معیار و ملاک         ب. میزان در آمد     ج. توصیه و سفارش دیگران    د. علایق و سلیقه ها 9. ملاک پاداش در آخرت چیست؟ الف. سعی و تلاش انسانها    ب. سعی و تلاش در همکاری افراد ج. اراده ی انسان در دنیا     د. اراده انسان در آخرت 10. دلبستگی ها و هدف های انسان ها چند دسته و چگونه اند؟ الف. اهداف زود گذر و پایان پذیر       ب. اهداف دایمی و پایان ناپذیر ج. اهداف نهایی، اهداف وسیله ای      د. اهداف دنیایی و اخروی 11. بوسیله معیار به کدام گزینه نزدیک می شویم. الف. ارزش هدف ها را مشخص می کنیم       ب. متناسب با ارزش هدف ها به آن ها رتبه می دهیم ج. هدف درست زندگی را برخواهیم گزید    د. همه ی موارد 12. منظور از کلمه ی العاجله در آیه ی من کان یرید العاجله کدام است؟ الف. پاداش اعمال    ب. دنیا     ج. سرافکندگی    د. اراده 13. در چه صورت هدف های پایان پذیر مانع رسیدن به هدف های جاوید می شوند؟ الف. اگر هدف های جاوید هدف اصلی و هدف های پایان پذیر تابع آن ها شوند. ب. اگر هدف های پایان ناپذیر هدف اصلی و هدف های پایان پذیر در سایه ی آن ها قرار گیرند ج. اگر هدف های پایان پذیر تابع هدف های جاوید واقع شوند د. اگر هدف های پایان پذیر هدف اصلی و هدف های جاوید تابع آن ها شوند. درس چهارم: برترین هدف 1. آیه شریفه ی الله لا اله هو له الاسماء الحسنی را ترجمه کنید و پیام آنرا بنویسد 2. منظور از تقرب به خدا چیست 3. آیه شریفه ی ورضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم الف. ترجمه کنید    ب. پیام آنرا بنویسد 4. هدف های جامع و برتر چگونه هدف هایی هستند؟ 5. امام سجاد (ع) در مناجاه المحبین از خدا چه چیزهایی می خواهد؟ 6. به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید: الف. برترین خوبی و نعمت بهشت چیست ب. کدام هدف و مقصد همه ی خوبی ها و کمال های دیگر را در بر می گیرد ج. مقصود و محبوب نهایی انسان کیست د. تقرب به برترین محبوب و مقصود سهم چه کسانی است 7. چرا نزدیکی به خدا بهترین و برترین هدف است 8. ترجمه ی آیه زیر را کامل کنید و بنویسید چه مطلبی از آیه فهمیده می شود؟ ما عند کم ینفذ و ما عند الله باق .................................. ولنجزین الذین صبروا اجرهم و قطعاً به کسانی که صبر پیشه کردند با حسن ماکانوا یعملون ................................................ 1. مفهوم آیه ی ما عند کم ینفدو ما عند الله باق کدام است. الف. برتر بودن اهداف پایان ناپذیر بر اهداف پایان پذیر         ب. مختلف بودن اهداف پایان ناپذیر ج. یکسان نبودن اهداف پایان پذیر                     د. تابع بودن اهداف پایان ناپذیر بر اهداف پایان پذیر 2. مقصدهای بزرگ به همان میزان که بسیار بزرگ و ضامن خوشبختی ماست .................... می طلبد الف. تفکر                   ب. همت بزرگ                ج. انتخاب                د. عمل 3. آیه ی شریفه ی انی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض از زبان کیست و در ادامه ی آیه شریفه چه موضوعی را نفی می کند. الف. حضرت محمد (ص)، ظلم           ب. حضرت ابراهیم (ع)، شرک ج. حضرت نوح (ع)، ظلم                  د. حضرت موسی (ع)، شرک 4. آیه ی شریفه ی و مساکن طیبه فی جنات عدن بیانگر چیست؟ الف. زندگی در آخرت فقط معنوی است و بعد مادی و جسمانی فقط در دنیاست ب. زندگی در عالم برزخ هم مادی و هم معنوی است ج. زندگی در آخرت تنها معنوی نیست بلکه مادی و جسمانی نیز هست د. زندگی در عالم برزخ مادی و جسمانی است و امور معنوی در آن راه ندارد 5. از دیدگاه الهی رستگاری و کامیابی بزرگ در گرو رسیدن به چیست؟ الف. رضوان الهی    ب. بهشت جاویدان    ج. خشنودی خدا و خلق خدا د. وعده های الهی 6. مناجاه المجین از که و خطاب به کیست؟ الف. امام علی (ع)، خداوند                  ب. امام کاظم (ع)، امام مهدی (عج) ج. امام سجاد (ع)، رسول خدا (ص)     د. امام سجاد (ع)، خداوند 7. منشا جست و جوی سرچشمه ی خوبی ها و زیبایی در آدمی چیست؟ الف. فطرت (ذات)     ب. غریزه     ج. طبیعت     د. بعد مادی 8. تقرب به برترین محبوب و مقصود کار چه کسانی است؟ الف. بلند همتان             ب. عالمان               ج. مسلمانان             د. امینان 9. آیه شریفه ی لااله الا هو له الاسماء الحسنی بیانگر چیست؟ الف. تنها اوست که به موجودات صفا نیکو داده است ب. خداوند موجودات را زیبا و نیکو آفریده است ج. تنها اوست که دارنده ی همه ی نام های نیکوست د. خداوند کمال مطلق و تواناست 10. در مناجات «یا منی قلوب المشتاقین ...» چه چیز از خداوند طلب شده است؟ الف. دوستی با قرآن، اهل بیت و نیات خدا پسندانه ب. دوستی با خدا، دوستداران خدا وعملی که موجب قرب الهی می گردد. ج. دوستی با خدا، پیامبران و امامان و عملی که موجب خشنودی خدا می شود. د. دوستی با پیامبران الهی، دوستداران خدا و نیات خدا پسندانه درس پنجم: تو را چگونه بخوانم 1. عبارت قرآنی لیس کمثله شی را ترجمه کنید و بنویسید چه مطلبی از آن فهمیده می شود؟ 2. چرا خداوند را آنگونه که شایسته ی اوست نمی توان شناخت 3. چرا خداوند مانند مخلوقات نیست 4. پیام آیه سبحان ربک رب العزه عما یصفون را بنویسید 5. هر یک از عبارت های زیر بیانگر کدامیک از اسماء و صفات خداوند است الف. خداوند زمین مرده را زنده می کند ب. خداوند از زمین میوه ها رویانده تا بخورند ج. خداوند برای ماه منزلگاهی قرار داده است 6. توضیح دهید که چه راه هایی برای معرفت به خدا و توصیف او پیشنهاد شده است چرا؟ 7. منظور رسول خدا (ص) از عبارت ما عرفناک حق معرفتک چیست؟ 8. معنی اسماء الهی را که در زیر آمده است بنویسید؟ الف. قادر              ب. مدبر                     ج. حکیم              د. علیم 9. آیه ی شریفه ی وجعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون را ترجمه کنید و بنویسید که به کدامیک از اسماء الهی اشاره دارد؟ 1. مقصود از عرجون قدیم چیست؟ ودر مورد کدام کره آسمانی مطرح شده است؟ الف. گلوله ی نورانی و سوزان، خورشید                   ب. کهکشان راه شیری کهنسال، خورشید ج. طلوع و غروب اجرام آسمانی، ستاره               د. شاخه ی خشکیده ی هلالی شکل خرما، ماه 2. عبارت «ما عرفناک حق معرفتک آن چنان که شایسته ی معرفت توست تو را نشناختیم» از کدام معصوم و در کدام کتاب آمده است؟ الف. امام علی (ع)، نهج البلاغه                  ب. امام سجاد (ع)، صحیفه ی سجادیه ج. پیامبر اسلام (ص)، بحار الانوار           د. امام صادق (ع)، اصول کافی 3. زیبایی های عالم جلوه ی .......... تو و خوبی های آن روایت گر ......... توست. الف. کمال، جمال         ب. جمال، جمال           ج. کمال، کمال            د. جمال، جمال 4. چرا خدا را چنان که شایسته است نمی توان شناخت؟ الف. زیرا سر رشته تدبیر امور عالم به دست خداست      ب. زیرا اول باید ایمان به خدا را در خود افزایش دهیم ج. زیرا نمی توان بر او احاطه پیدا کرد د. زیرا او منشاء همه خوبی هاست. 5. مفهوم کدام آیه ی شریفه مطابق عبارت زیر است؟ چگونه از تو غافل باشم که تو همواره با من هستی؟ الف. ایاک نستعین      ب. کل من علیها فان   ج. و نحن اقرب الیه من حبل الورید   د. قل اعوذ برب الفلق 6. آیه ی قل اعوذ برب الفلق به چه موضوعی اشاره دارد؟ الف. از چه کسی حز خدا می توان مدد گرفت      ب. بی خدا همه ی موجودات فقیرند و با نیستی قریبند ج. به یا دخداوند و برای او باید زندگی کرد      د. به درگاه چه کسی جز خدا می توان پناه برد 7. مضمون آیه ی شریفه ی و نحن اقرب الیه من حبل الورید کدام است؟ الف. به درگاه چه کسی جز تو پناه برم           ب. چگونه از تو غافل باشم وقتی که تو با من هستی ج. از چه کسی جز تو مدد جویم         د. حیات طیبه ای به ما کرامت فرما که با یاد تو به سوی تو زندگی کنیم 8. آیه ی شریفه ی و ایه لهم الارض المیته احییناها و اخرجنا منهاحبا فمنه یا کلون ناظر به کدام صفت پروردگار نیست؟ الف. قادر                    ب. محیی                 ج. قدوس                   د. رازق 9. آیه ی شریفه ی سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون چه موضوعی را بیان می کند؟ الف. رویش گیاهان در آب                               ب. حرکت زمین و کرات آسمانی ج. اعجاز قرآن از دیدگاه علوم طبیعی                د. زوجیت در کرات آسمانی 10. کدام یک از موارد ذیل تماماً از اسماء الهی نیست الف. خالق، رازق، مقدر                  ب. مدبر، مرکب، مقیر ج. علیم، رحیم، حکیم                    د. محیی، ممیت، قادر درس ششم: در حمد و تسبیح محبوب 1. از چه راهی می توانیم به صفات خدای متعال پی ببریم با ذکر مثال توضیح دهید 2. چرا خداوند همه ی صفات نیکو را دارد 3. چرا خداوند صفاتی را که نشان دهنده ی نقص و کاستی باشد ندارد 4. آیا می توانیم هر صفتی را که در مخلوقات می بینیم به خدای متعال نسبت دهیم چرا 5. منظور از صفات ثبوتی چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید 6. آیه ی شریفه ی هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم را ترجمه کنید 7. منظور از صفات سلبی چیست با ذکر مثال 8. منظور از حمد و تسبیح چیست 9. چرا نمی توانیم خدا را جسم بدانیم 10. چه کسی یا چیزی قابل ستایش است و چرا ستایش واقعی از آن خداست 11. دو مفهوم الحمد الله و سبحان الله را توضیح دهید 1. آیه ی شریفه ی هو الله الذی لا اله الا هو بیانگر چیست؟ الف. صفات سلبیه خداوند          ب. یکتایی و یگانگی خداوند ج. علم و حکمت خدا                    د. قدرت الهی 2. از آیه ی شریفه ی عالم الغیب و الشهادت هو الرحمن الرحیم چه مطلبی دریافت می شود؟ الف. خداوند با رحمت و مهربانی، جهان غیب و شهود را می داند ب. با این که خدا همه چیز را می داند ولی با رحمت با بندگان برخورد می کند. ج. خداوند با رحمت و مهربانی خود جهان غیب را می داند د. رحمت و مهربانی خداوند در تمام هستی گسترده است. 3. از این مقدمات: «خداوند کامل است هر موجود کامل دارای همه ی صفات خوب و نیکو است» کدام نتیجه ی منطقی به دست می آید؟ الف. خداوند هستی بخش و کامل کننده است       ب. برخی صفات خداوند تبوتیه وبرخی سلبیه است ج. لزوماً خداوند نباید تمام صفات کمالیه را دارا باشد     د. خداوند همه ی صفات خوب و نیکو را داراست 4. صفات سلبیه ریشه در کدام ویژگی دارد؟ الف. نقص              ب. جهل                 ج. بی نیازی       د. غرور 5. در قلمرو علم کلام صفاتی که جنبه ی کمال و جمال دارند اصطلاحاً چه نامیده می شود. الف. سلبیه     ب. ثبوتیه       ج. جلالیه      د. فعلیه   6. مصرع «نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی» با کدام یک از آیات قرآنی هم مفهوم است؟ الف. وله الاسماء الحسنی              ب. هو العزیز الحکیم ج. لیس کمثله شیء                      د. هو الرحمن الرحیم 7. در مصرع «نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی» با کدام یک از عبارات قرآنی هم معنی است؟ الف. ما عرفناک حق معرفتک     ب. اشکرولی و لا تکفرون ج. اذکرونی ذکر کم                د. له الاسماء الحسنی 8. کدام صفت الهی به معنی «هستی بخش» است الف. المهیمن            ب. الباریءُ          ج. القدوُس        د. الجبار 9. کدام صفت از صفات سلبی خداوند است الف. غنی          ب. جبار         ج. مهیمن         د. شریک 10. حمد به معنی ...................... و تسبیح به معنی .................... است الف. ستایش، پاک دانستن        ب. پاک دانستن، ستایش ج. ذکر، ستودن                      د. ستایش، ذکر درس هفتم: در پناه ایمان 1. ایمان چیست؟و از دیدگاه قرآن کریم جایگاه آن کجاست 2. چه تفاوتی میان شناخت یک موضوع و ایمان به آن وجود دارد 3. قرآن کریم زیبایی های قلب را چگونه به ما نشان می دهد 4. چرا عده ای با آن که زیان کار خود را می دانند اما باز هم به انجام آن اقدام می کنند 5. قلب چگونه برای پذیرش حقیقت و راه زندگی آماده می شود؟ 6. به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید الف. عمل صالح و کار شایسته چه زمانی ارزشمند است ب. حضرت علی (ع) رابطه ی ایمان و عمل را چگونه بیان کردند 7. عبارت زیر را کامل کنید الف. .................................... برانگیزاننده و محرک انسان به سمت عمل است ب. جایگاه شناخت ...................................... و جایگاه ایمان ............................... است ج. با ور و اعتقادی که همراه ......................... است و شوق به سوی عمل را در انسان ایجاد می کند ...................... نام دارد 8. قرآن کریم و زشتی های قلب را چگونه به ما نشان می دهد 9. عقل و قلب در وجود انسان چه نقشی دارد توضیح دهید. 1. از آیه ی شریفه ی «من عمل صالحاً من ذکر انثی و مومن فلنحیینه حیاه طیبه چه موضوعی دریافت می شود؟ الف. داشتن ایمان در زندگی شرط قبولی عبادت نیست ب. زن و مرد در کسب کمالات معنوی یکسان اند ج. داشتن زندگی پاک تنها در گرو داشتن عمل نیک است د. زن و مرد در درجات ایمان و عمل صالح متفاوت اند 2. کدام امر به چراغی تشبیه شده است که راه را نشان می دهد؟ الف. گرایش          ب. ایمان        ج. اسلام         د. شناخت 3. مقصود از اخوان تو امان چیست و این موضوع را کدام یک از معصومین (ع) بیان کرده است؟ الف. ایمان و عمل، حضرت رسول (ص)                    ب. علم وعمل، امام علی (ع) ج. عقل و فطرت، حضرت رسول (ص)                       د. ایمان و عمل، امام علی (ع) 4. منبع حدیث شریف «الایمان و العمل اخوان توامان ...» کدام یک از کتاب های حدیث است و مقصود از توامان چیست؟ الف. غرر الحکم و در الکلم، همراهی این دو       ب. امالی، جدایی این دو ج. بحار الانوار، همراهی این دو                     د. وسائل الشعیه، جدایی این دو 5. محرک و برانگیزاننده انسان برای حرکت کدام عامل است؟ الف. شناخت ذهنی            ب. ایمان قلبی              ج. ایمان قولی            د. ایمان عملی 6. ................. همان باور و اعتقاد قلبی همراه با .......... است که ................. به سوی عمل را در انسان ایجاد می کند. الف. شناخت، ایمان، شوق         ب. شناخت، حب، حرکت      ج. ایمان، اطمینان، حرکت          د. ایمان، دوستی، شوق 7. جایگاه شناخت و ایمان به ترتیب کدام بعد وجود آدمی است و منجر به چه خواهد شد؟ الف. ذهن، قلب  عمل صالح              ب. ذهن، نفس  عمل صالح ج. ذهن، قلب  عمل نیک یابد             د. مغز، روح  عمل نیک یابد 8. در صورتی که قلب به زیبایی ها آراسته و از زشتی ها دور گردد برای چه چیز آماده می شود؟ الف. درک موضوعات علمی              ب. پذیرش دین و آخرت ج. پذیرش حقیقت و راه زندگی          د. عمل خیر یا شر 9. کدام یک از زشتی های دل محسوب می شود: الف. توجه قلب به هدف های زبیا و با خدا       ب. سلامتی قلب از بیماری ها و گناهان ج. بینای قلب برای مشاهده حقایق    د. سخت شدن قلب و نداشتن احساس در مقابل خوبی ها و زیبایی ها 10. به ترتیب کدام مراحل برای رسیدن به کمال انسانی شایسته و درست است؟ الف. ایمان  شناخت  عمل صالح        ب. شناخت  ایمان  عمل صالح ج. عمل صالح  ایمان  شناخت            د. شناخت  عمل صالح  ایمان درس هشتم: دروادی امن 1. راه های رسیدن به ایمان و تقویت آن را نام ببرید؟ 2. امام خمینی (ره) در توصیه خود به جوانان درباره ی جهاد اکبر چه فرموده اند 3. آیات زیر را ترجمه کنید الف. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون ب. یا ایها الذین امنو اذکروا نعمه الله علیکم 4. انجام چه کارهایی ما را به یاد خدا می اندازد 5. از راه های رسیدن به ایمان تفکر پیرامون آیات خدا در گستره ی هستی را توضیح دهید 6. انجام نیکی ها و دوری از گناهان چگونه موجب تقویت ایمان می شود 7. انجام چه کارهایی ما را از یاد خدا غافل می سازد 8. انسان مومن دارای چه ویژگی هایی است 9. جامعه ی مومن دارای چه ویژگی هایی است 10. آثار فردی و اجتماعی ایمان را بنویسید  1. از دیدگاه قرآن کریم چه کسانی رستگارند؟ الف. مسلمانان        ب. متفکران         ج. نمازگزاران       د. مومنان 2. کدام یک از آیات ما را به ذکر دائم خداوند فرامی خواند؟ الف. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنی      ب. یا ایها الناس انتم الفقرء الی الله و الله هو الغنی الحمید ج. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس            د. یا ایها الذین امنو اذکروالله ذکراً کثیرا 3. از کدام دوران زندگی به عنوان «فرصتی طلایی برای رسیدن به ایمان» یاد می شود؟ الف. دوران بیماری و کسالت                        ب. دوران تحصیل ج. دوران نوجوانی و جوانی                          د. دوران آرامش و فراغت 4. کدام مورد از جمله راه های رسیدن به ایمان و حفظ و نگهداری آن نیست؟ الف. تفکر پیرامون آیات خدا                      ب. انجام نیکی ها و واجبات ج. توجه دائم به ذکر خدا                          د. تفکر در ذات خدا 5. امام خمینی «ره» کدام گروه از افراد را در جهاد اکبر موفق تر معرفی می فرماید؟ الف. جوانان          ب. کهنسالان           ج. دانشمندان      د. شب زنده داران 6. چگونه می توان یاد خدا را در دل زنده نگه داشت و قلب را به او نزدیک تر ساخت الف. توجه به نعمت ها و لطف های خدا به انسان    ب. توجه دائم به خداوند و ذکر ویاد او ج. انجام نیکی ها و واجبات ودوری از بدی ها و محرمات د. تفکر پیرامون آیات در گستره ی هستی 7. توصیه ی امام خمینی «ره» در مورد خود سازی به جوانان چیست؟ الف. مراقب ادب و رفتار خود باشید                ب. جهاد اکبر را از جوانی باید آغاز کنید. ج. مراقب پاکی و طهارت قلب خود باشید         د. یاد خدا را در دل زنده کنید 8. کدامیک از ویژگیهای انسان مومن است؟ الف. از شادابی و لذت معنوی بهره مند است     ب. در قضاوت ها و تصمیم ها خدا را در نظر می گیرد ج. آرامش روحی خاصی دارد                        د. همه ی موارد 9. مهم ترین عامل در تقویت ایمان کدام عامل است؟ الف. تفکر پیرامون آیات خدا در گستره ی هستی                     ب. توجه به نعمت ها ج. توجه دائم بخدا و ذکر و یاد او                                       د. انجام نیکی ها و دوری از گناهان 10. توجه به نشانه های خداوند در جهان در نهایت چه مزیتی را به دنبال دارد؟ الف. افزایش دوستی و محبت وی در دل          ب. شناخت نعمت ها و استفاده از آن ها ج. پی بردن به قدرت و علم الهی               د. پی بردن به زیبایی و رحمت خداوندی درس نهم: عزم خوب زیستن  1. در چه صورتی انسان از زندگی لذت بخش و مطمئنی برخوردار خواهد بود. 2. ویژگی های انسان صاحب عزم و انسان فاقد عزم را بنویسد 3. سفارش لقمان حکیم به فرزندش را در رابطه با عزم بنویسد 4. منظور از واجب و حرام چیست 5. منظور از اینکه خداوند راه سعادت انسان ها را قرین رضایت خود ساخته است چیست 6. عهد و میثاق میان انسان و خداوند معمولاً در چند مرحله انجام می پذیرد نام ببرید 7. آیات قرآن چه فضلیت ها و کرامت هایی برای حضرت ابراهیم (ع) ذکر کرده است 8. دو اصطلاح مستحب و مکروه را تعریف کنید 9. قرآن کریم عاقبت پیمان شکنان را چگونه ترسیم می کند 10. عزم به چه معنی است 11. منظور از گوهر انسانیت چیست؟ 12. میزان دینداری ما به چیست 13. محتوای اصلی عهد انسان با خدا چیست 14. عمل مباح را با ذکر مثال توضیح دهید؟ 1. از کدام یک به عنوان گوهر انسانیت نام برده شده است؟ الف. اختیار          ب. ایمان           ج. عمل صالح      د. پرهیزگاری 2. عزم به چه معناست و از کدام مورد به گوهر انسانیت تعبیر شده است الف. اراده به سوی هدف، فطرت پاک       ب. قصد به سوی هدف، ایمان و تقوا ج. تصمیم، اختیار                                د. آهنگ به سوی هدف، اختیار 3. کدام دسته از اعمال هستند که از سرعت حرکت انسان به سوی هدف می کاهند و توفیق رسیدن به درجات برتر خوشبختی را از انسان سلب می کنند؟ الف. اعمال مکروه               ب. اعمال حرام              ج. اعمال مباح              د. گناهان 4. عملی که رفتن به سوی کمال را آسان تر می کند عبارت است از: الف. واجب        ب. مستحب             ج. مباح           د. حلال 5. خداوند راه سعادت انسان ها را با چه چیزی قرین ساخته است؟ الف. میزان دین داری         ب. ایمان قوی        ج. عمل صالح         د. رضایت خویش 6. اعمالی که انجام آن ها لازمه پیمودن راه سعادت است وبدون آنها این راه طی نمی شود چه نام دارد؟ الف. اعمال اخروی                  ب. مباح                ج. واحب                د. مستحب 7. کدام دسته از اعمال است که ترک آن گناه دارد و موجب عذاب می گردد. الف. واجب        ب. مستحب       ج. مکروه       د. مباح 8. تفاوت درجات انسان به درجات ................. او است الف. فکر        ب. عزم       ج. انتخاب         د. انسانیت 9. کدام یک از گزینه ها جزء عهد و میثاق میان انسان و خدا که معمولاً در سه مرحله انجام می پذیرد نیست؟ الف. قدم گذاشتن در راه            ب. تسریع در انجام تصمیم ج. تجدید روزانه عهد                د. تکمیل عهد 10. تجدید روزانه عهد چه اثری دارد؟ الف. غفلت و سهل انگاری را می زداید و ما را در عمل ثابت قدم تر می نماید ب. انسان را بیدار می کند و ما را در عمل ثابت قدم تر می نماید ج. انسان فاقد عزم را مصمم می کند و غفلت و سهل انگاری را می زداید د. در تکمیل عهد دخالت دارد عزم و پشتکار را زیاد می کند. 11. اینکه از وقت خود برای مطالعه و تفکر بیشتر استفاده کنم مربوط به کدام مرحله از مراحل عهد ومیثاق بین انسان با خدا می شود؟ الف. قدم گذاشتن در راه هدایت        ب. تکمیل عهد     ج. تجدید روزانه عهد           د. مراقبت از نفس درس دهم: عوامل تقویت کننده عزم 1. راه های موثر تقویت عزم کدامند چهار مورد را بنویسید 2. آیه شریفه ی «و ان علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون» را الف. ترجمه کنید    ب. پیام آیه را بنویسد 3. از عوامل تقویت عزم توجه به حضور در پیشگاه خداوند و فرشتگان را توضیح دهید 4. موارد زیر را تکمیل کنید الف. امام صادق (ع) می فرماید کسی که همت بر انجام کار خیری کرده .................. ب. ..................... یعنی بی توجه بودن و سست شدن نسبت به هدف و را ه رسیدن به آن 5. از عوامل تقویت عزم رعایت اصل اعتدال را با ذکر حدیثی از پیامبر اکرم (ص) توضیح دهید 6. چرا امام صادق (ع) می فرماید سزاوار است کسی که همت برکار خیر کرده در عمل به آن تسریع کند و آن را به تاخیر نیندازد؟ 7. داشتن دوست هم فکر و همراه چه تاثیری در عزم و تصمیمی گیری ما دارد 8. از عوامل تقویت عزم تسریع در انجام تصمیم توجه به عاقبت و ثمرات پایداری در تصمیم را توضیح دهید 9. حدیثی از امام صادق (ع) و حضرت علی (ع) درباره تسریع در انجام تصمیم بنویسید 10. رسول خدا (ص) فرمود محبوب ترین کارها نزد خدا کدام کارهاست سخن پیامبر (ص) به کدامیک از عوامل تقویت عزم اشاره دارد نام برده توضیح دهید.  1. با توجه به حدیث پیامبر اکرم (ص) که فرموده اند محبوب ترین کارها نزد خدای متعال با دوام ترین آنهاست گر چه اندک باشد کدام مطلب مفهوم می گردد؟ الف. رعایت اصل اعتدال                   ب. رعایت اصل تدریج و تداوم           ج. عملی دانستن تصمیم جدید       د. تسریع در انجام تصمیم 2. آیه ی شریفه ی « سارعوا الی مغفره من ربکم» به کدام یک از راه های تقویت عزم اشاره دارد؟ الف. رعایت اصل اعتدال                 ب. عملی دانستن تصمیم جدید          ج. رعایت اصل تدریج و تداوم        د. تسریع در انجام تصمیم 3. آیه ی شریفه ی «ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا به کدام از عوامل تقویت عزم اشاره دارد؟ الف. تسریع در انجام تصمیم                          ب. رعایت اصل تدریج و تداوم  ج. توجه به حضور در پیشگاه خداوند             د. توجه به عاقبت و ثمرات پایداری در تصمیم 4. از عوامل تقویت عزم کدامیک سبب می شود بین تصمیم و عمل فاصله نیفتد؟ الف. رعایت اصل تدریج و تداوم                         ب. توجه به عاقبت و ثمرات پایداری در تصمیم  ج. توجه به حضور پیشگاه خداوند                      د. تسریع در انجام تصمیم 5. آیه شریفهی «لاتدرکه الابصار و هویدرک الابصار» مربوط به کدامیک از عوامل تقویت عزم است؟ الف. با توجه به حضور در پیشگاه خدا               ب. توجه به ثمرات پایداری در تصمیم  ج. تسریع در انجام تصمیم                                 د. رعایت اصل تدریج و تداوم 6. مفهوم بیت رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود  رهرو آن است که آهسته وپیوسته رود اشاره به کدام یک از عوامل تقویت عزم دارد؟ الف. رعایت اصل اعتدال                     ب. عملی دانستن تصمیم جدید    ج. تسریع در انجام تصمیم                  د. رعایت اصل تدریج و تدوام 7. کدام مورد موجب دوام عمل می شود؟ الف. تدریجی عمل کردن                              ب. در نظر گرفتن ارزش عمل   ج. سریع و فوری عمل کردن                         د. اعتدال داشتن در عمل 8. شرط این که تصمیم های ما پابرجا بمانند و تا پایان زمان تعیین شده ترک نگردند رعایت کدام اصل ضروری است؟ الف. تسریع در انجام تصمیم                          ب. رعایت اصل اعتدال   ج. اصل تدریج و تداوم                                د. توجه به حضور در پیشگاه خداوند 9. مفهوم بیت «غافل مباش ارعاقلی، دریاب اگر صاحب دلی  باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را» ناظر بر کدامیک از عوامل تقویت عزم است؟ الف. توجه به عاقبت و ثمرات پایداری                       ب. توجه به حضور در پیشگاه فرشتگان   ج. رعایت اصل تدریجی و تداوم                              د. تسریع در انجام تصمیم 10. آیه ی شریفه ی «وان علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون» بیانگر چیست؟ الف. علم الهی نسبت به فعل تمام مخلوقات                     ب. علم خداوند نسبت به اعمال انسان ها ج. علم فرشتگان نسبت به اعمال انسان ها                  د. علم فرشتگان نسبت به فعل تمام مخلوقات درس یازدهم: در زمره ی بیداران 1. منظور از رکن و غیر رکن د رانجام نماز چیست؟ توضیح دهید 2. تاثیر یک عمل در رشته معنوی انسان وابسته به چیست؟ 3. حضرت امام صادق (ع) چه کسی را در زمره ی بیداران دانستند؟ 4. ابعاد مراقبت از اعمال و رفتار ما کدامند آنها را نوشته و یک مورد را توضیح دهید 5. از دیدگاه امام علی (ع) زیرک ترین آدم ها کیست؟ 6. رسول اکرم (ص) در رابطه با محاسبه و ارزیابی خود چه فرمودند؟ 7. چرا بعد از مراقبت نوبت به محاسبه و ارزیابی می رسد؟ بهترین زمان برای محاسبه چه موقع است؟ 8. راه وفای به عهد چیست؟ 9. موثر بودن یک عمل به چه چیز بستگی دارد 10. مهم ترین جنبه ی عمل .................. است 11. گذشت از خطا های دیگران نشانه ی چیست؟ 12. عبارت های زیر را تکمیل کنید؟ الف. ........................... وفای به عهد با خداست ب. مراقبت یعنی ................................ ج. اگر در انجام کارها موفق بوده ایم .............................. باشیم واگر کوتاهی کرده ایم ................ بنامیم 13. اعمال ما در چه صورت ثواب دارد؟ 14. در انجام اصل نماز چند دسته اعمال واجب اند فقط نام ببرید.  1. گفتن تکبیره الاحرام جز کدام بعد نماز بوده و ترک آن چه زمانی باعث باطل شدن نماز می شود؟ الف. غیر رکن، سهوی          ب. رکن ، رکن          ج. غیر رکن، غیر رکن                د. غیر رکن، رکن 2. مقدار موثر بودن یک عمل به کدام عامل بستگی دارد؟ الف. کیفیت انجام آن        ب. نیت انجام دهنده آن       ج. کمیت عمل      د. صورت و شکل عمل 3. ترک کدام عمل چه عمداً و چه سهواً سبب باطل شدن نماز می شود؟ الف. تشهد           ب. سلام                  ج. حمد و سوره           د. رکوع 4. کدام جنبه از جنبه های اعمال و رفتار که مراقبت از آنها ضروری نمی باشد. الف. اصل عمل           ب. نتیجه عمل            ج. نیت و قصد عمل         د. کیفیت انجام عمل 5. راه وفای به عهد چیست؟ الف. مراقبت                 ب. محاسبه             ج. استقامت          د. کرامت 6. کدام یک رکن نماز است؟ الف. تشهد و سلام            ب. تربیت و موالات          ج. حمد و سوره            د. تکبیره الاحرام 7. مهم ترین جنبه ی عمل کدام است؟ الف. نیت عمل            ب. کیفیت انجام عمل            ج. اصل عمل             د. میزان ثواب عمل 8. مطابق فرمایش علی (ع) چه عاملی باعث اصلاح نفس می شود؟ الف. مراقبت             ب. صیانت              ج. محاسبه           د. استعفار 9. امام صادق (ع) فرمودند کسی که با ............. قلب خود را از غفلت نگه دارد و با .................. نفسش را از شهوت حفظ نماید و با ............ عقل خود را از جهل مصمون دارد در زمره ی ................... است. الف. مراقبت، نظارت، آگاهی، بیداران                          ب. محاسبه، مراقبت، مجاهده، بیداران     ج. مراقبت، نظارت، آگاهی، نیکوکاران                       د. محاسبه، مراقبه، مجاهده، نیکوکاران 10. آیه ی شریفه ی «.... ولتنظر نفس ما قدمت لغد ...» ناظر چیست؟ الف. مراقبت      ب. محاسبه      ج. اصلاح نفس    د. مواخذه درس دوازدهم: آیین رهروی 1. توصیه پیامبر اکرم (ص) را به ابوذر برای یک برنامه ریزی صحیح و تقسیم اوقات زندگی بنویسید؟ 2. منظور از برنامه چیست؟ 3. آیه ی «یا بنی اقم الصلاه و امر بالمعروف وانه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک را ترجمه کنید 4. امام علی (ع) در نامه ی خود به یکی از فرماندارانش توصیه می نماید که چگونه مرا یاری کنید. 5. چهار مورد از سفارشات لقمان حکیم به فرزندش را بنویسید و تعیین کنید هر یک مربوط به کدام بخش از برنامه های ماست 6. رسول اکرم (ص) اوقات خود را در منزل چگونه قسمت می کرد؟ 7. حضرت علی (ع) درباره ی اهمیت برنامه ریزی چه فرمودند؟ 8. صالح به چه معناست و عمل صالح چیست؟ 9. تعیین کنید هر یک از اعمال زیر مربوط به کدام بخش از برنامه های زندگی ماست کرامت نفس                                                                  نماز قرائت قرآن و تدبر در آن                                                   نیکی به والدین قناعت                                                                    امر به معروف و نهی از منکر 10. شرط رسیدن به زندگی پاک چیست؟ 11. اسوه کیست؟ 12. اعمال و وظایف ما در چه صورت ارزشمند هستند؟ 1. در آیه ی شریفه ی «واقصد فی مشیک» چگونه رفتاری را توصیه می کند؟ الف. آرام بودن         ب. میانه روی            ج. سرعت گرفتن            د. با حیا رفتن 2. آیه شریفه ی «ولاتصعر خدک للناس» با کدام عبارت مناسبت دارد؟ الف. از مردم روی مگردان     ب. مغرورانه راه مرو     ج. صدایت را پایین بیاور    د. خود پسند مباش 3. انجام کدام عمل هم در ارتباط با خداست و هم در ارتباط با جامعه است؟ الف. نماز             ب. قرائت قرآن               ج. کرامت نفس           د. دستگیری از مستمندان 4. عبارت قرآنی «و لاتنهرهما» با کدام گزینه متناسب است؟ الف. نیکی کردن به والدین                      ب. نراندن پدر و مادر از خود    ج. تندی نکردن با پدر و مادر                د. محبت به پدر و مادر 5. لقمان در توصیه های خود به فرزندش چه چیز را از عزم در کارهای مهم بیان می کند؟ الف. نماز                        ب. امر به معروف و نهی از منکر            ج. صبر و شکیبایی          د. نیکی به پدر و مادر 6. در کدام عبارت قرآنی به میانه روی توصیه شده است؟ الف. واصبر علی ما اصابک                  ب. واتبع سبیل من اناب الی   ج. واقصد فی مشیک                             د. واغضض من صوتک 7. کدام عمل هم در ارتباط با خداست و هم در ارتباط با خود می باشد. الف. اقامه ی نماز           ب. قرائت و تدبر در قرآن       ج. کرامت نفس             د. دعوت مردم به نیکی 8. اینکه حضرت علی (ع) می فرماید: وقت های تو اجزای عمر تو اند پس هیچ زمانی را از دست مده مگر برای آن چیزی که به رستگاریت کمک کند درباره ی  چه موضوعی است؟ الف. ضرروت برنامه ریزی                           ب. داشتن الگو و سرمشق    ج. انتخاب هدف در زندگی                             د. تسریع در انجام عمل 9. شرط رسیدن به زندگی پاک .................. و .................... است الف. علم، ایمان       ب. اخلاص، معرفت            ج. ایمان، عمل صالح                      د. نیت، اخلاص 10. آیه ی شریفه ی «و هو الذی سخر البحر لتا کلوامنه لحماً طریاً و...» ناظر بر کدام بخش از برنامه های زندگی ماست؟ الف. در ارتباط با خدا        ب. در ارتباط با جامعه        ج. در ارتباط با خلقت         د. در ارتباط با خود درس سیزدهم: در حضور دوست 1. آیه ی شریفه ی «یا ایها الذین آمنوا اذکر الله ذکراً کثیرا» را ترجمه کنید و پیام آیه را بنویسید؟ 2. عبارت هایی از نماز که بیانگر دعا و درخواست است را بنویسید؟ 3. دو عبارت از نماز که درباره ی حمد و تسبیح خداوند است بنویسید 4. عبارت های زیر را کامل کنید الف. درخواست های خود را با حالت ..................... و ................... با خدا در میان می گذاریم. ب. ................................ و ........................... نمونه هایی از یاد و ذکر خداوند است 5. تکرار یاد خدا چه ثمره ای در زندگی انسان دارد؟ 6. چهار مورد از نجاسات را نام ببرید 7. علاوه بر نماز در چه مواردی باید با وضو بود 8. عبارت های زیر را کامل کنید الف. علاوه بر پاک بودن ....................... و ................. باید برای انجام نماز ........................ بگیریم ب. خون گوسفند و مرغ ..................... است و خون ماهی .................. است ج. مردار گربه موش و گوسفند ......................... است و مار و ماهی ........................... است د. با انجام عباداتی مانند ...................................... خداوند را به خاطر نعمت هایش ......................... 9. کارهایی که در وضو انجام می گیرد به ترتیب کدامند؟ 10. غسل چند گونه است نام برده و بنویسید هر یک را به چه صورت انجام می دهیم؟  1. کدام عمل زیباترین شکل شکر گزاری از خداست؟ الف. نماز            ب. روزه               ج. حج               د. زکات 2. خون کدام دسته از حیوانات نجس است؟ الف. هر حیوانی که حرام گوشت است                          ب. هر حیوانی که حلال گوشت است            ج. هر حیوانی که خون جهنده دارد                             د. خون همه حیوانات نجس است 3. مطابق آیه شریفه ی « و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطاناً فهو له قرین» الف. روی گرداندن از یاد خدا نتیجه ی دوستی و همراهی با شیطان است  ب. دوستی و همراهی با شیطان نتیجه ی روی گردان از یاد خداست ج. دوستی و همراهی با شیطان نتیجه ی ناسپاسی از نعمت های خداست   د. راه مقابله با شیطان و وسوسه های آن ذکر و یاد خداست 4. قران کریم شیطان را قرین و همنشین چه کسانی معرفی می کند؟ الف. کسی که در قرآن تدبر نمی کند                       ب. کسی که در نشانه های خدا فکر نمی کند  ج. کسی که از یاد خدا روی برتابد                           د. کسی که در راه خدا انفاق نمی کند 5. در آیه ی شریفه ی «ادعوا ربکم تضرعاً و خفیه انه لایحب المعتدین» منظور از تجاوز گران چه کسانی هستند؟ الف. کسانی که پروردگار خود را نمی خوانند         ب. کسانی که برای پروردگار خود شرک می ورزند ج. کسانی که در نشانه های خدا نمی اندیشند           د. کسانی که تضرع و خوف می ورزند 6. قرآن کریم چه چیزی را بهترین نمونه های یاد خدا معرفی می کند؟ الف. تلاوت قرآن          ب. نماز        ج. روزه            د. حج 7. قرآن کریم درباره ی چه کسانی می فرماید: «نقیض له شیطاناً فهوله قرین» الف. کسانی که از یاد خدای رحمان روی برتابند       ب. کسانی که از روی تکبر از مردم روی گردانند ج. کسانی که پدر و مادر خود را از خود برانند               د. کسانی که زکات مال خود را نپردازند. 8. خون گوسفند و مرغ ..................... است و خون مار و ماهی ............. است. الف. پاک، نجس            ب. نجس، پاک            ج. پاک، پاک              د. نجس، نجس 9. با توجه به آیه ی شریفه ی «انه لا یحب المعتدین» خداوند چه گروهی را دوست ندارد؟ الف. اسراف کنندگان           ب. متجاوزان               ج. دروغگویان                  د. شرابخواران 10. در نماز خداوند را ............. می گوییم یعنی از هربدی و زشتی منزه میداریم و ............... می کنیم یعنی همه ی خوبی ها و زیبایی هایش را می ستاییم الف. شکر، دعا                      ب. حمد، تسبیح                ج. دعا، حمد               د. تسبیح، حمد درس چهاردهم: شوق دیدار 1. در وضو چه مقداری از صورت باید شسته شود؟ بنویسید خواب در چه صورت وضو را باطل می کند؟ 2. حضرت امام رضا (ع) درباره ی امر خداوند به وضو چه فرمودند دو جمله را در این رابطه بنویسید؟ 3. حکم هر یک از موارد زیر را بنویسید؟ الف. آیا می توان با آب غصبی وضو گرفت؟ ب. از میان آب مطلق و آب مضاف کدام یک پاک کننده است؟ ج. اگر کسی شک کند که وضویش باطل شده یا نه چه باید کرد؟ د. مسح کردن روی جوراب چه حکمی دارد؟ 4. برخی از مستحبات که آمادگی برای نماز را ایجاد می کند نام ببرید؟ 5. حکم هر یک از موارد زیر را بنویسید؟ الف. گردن بند طلا برای مردان در غیر نماز ب. پوشیدن لباس تمیز در نماز  ج. شک در باطل بودن وضو د. وضو گرفتن با آب دریاهای شور 6. رسول اکرم (ص) درباره ی نمازهای یومیه چه فرموند؟ 7. منظور از قصد قربت در وضو چیست؟ 8. چه حکمت هایی برای وضو و شستن صورت و دست ها و مسح سروپا می توان بیان کرد؟ 9. چرا در شبانه روز چند بار نماز را بر پا می داریم و در مقابل خدا عبادت می کنیم.  1. کدام مورد از مقدمات واجب نماز است؟ الف.اقامه            ب. غصبی بودن آب وضو            ج. نیت             د. دانستن معنای نماز 2. اگر نماز گزار در بین نماز بفهمد که مکانش غصبی است حکم نماز او کدام است؟ الف. باطل                ب. جایز               ج. صحیح             د. مکروه 3. کدام مورد از مستجبات نماز است؟ الف. قرائت سوره ی حمد      ب. خواندن اذان و اقامه       ج. قیام بعد از رکوع        د. قیام قبل از رکوع 4. کدام مورد از ارکان نماز نیست؟ الف. دو سجده                ب. تکبیره الاحرام            ج. اذان واقامه             د. قیام متصل به رکوع 5. نماز خواندن با لباس کثیف و نجس به ترتیب چه حکمی دارد؟ الف. مکروه، مکروه            ب. مکروه، باطل             ج. باطل، باطل           د. باطل، مکروه 6. پیامبر اسلام (ص) چه چیزی را به چشمه ساری تشبیه کرده که مردم روزی پنج بار در آن شست و شو می کنند؟ الف. نمازه های یومیه           ب. نمازهای واجب         ج. وضو گرفتن              د. نمازها ی مستحبی 7. اگر لباس نماز گزار و مکان نماز گزار غصبی باشد نماز خواندن به ترتیب چه حکمی دارد؟ الف. مکروه، باطل                  ب. باطل، مکروه                ج. مکروه، مکروه                   د. باطل، باطل 8. مفهوم کدام عبارت این است که «وقت دیدار نزدیک است»؟ الف. سبحان الله            ب. حی علی الصلاه               ج. الله اکبر                د. اشهدا ان لااله الا الله 9. استفاده از حلقه ی طلا به ترتیب در غیر نماز و نماز برای مردان چه حکمی دارد؟ الف. حرام، باطل                  ب. مکروه، حرام              ج. مکروه، باطل             د. مستحب، حرام 10. این که با اندیشه الهی می توان در محضر خدا حاضر شد با کدام مرحله ی وضو ظاهری مرتبط است؟ الف. شستن دست ها        ب. مسح کردن سر          ج. شستن صورت            د. مسح کردن پاها 11. کدامیک از پاک کننده نیست؟ الف. آب دریا           ب. آب مضاف            ج. آب دریاچه شور              د. آب دریای شیرین 12. مسح کردن روی جوراب چه حکمی دارد؟ الف. مکروه                 ب. جایز                  ج. صحیح                    د. باطل 13. در میان عبادت ها، نماز تنها عبادتی است که به نام .................... توصیف شد و در میان نمازها ................... جایگاه ویژه ای دارد الف. جهاد، نماز صبح           ب. قرآن، نماز صبح            ج. جهاد، نماز عشا           د. قرآن، نماز عشا درس پانزدهم: همدلی و همراهی 1. چرا در زندگی به دوست نیازمندیم؟ 2. ویژگی های دوست واقعی را طبق آیات و روایات اسلامی بنویسید؟ 3. پیامبر اکرم (ص) درباره ی تاثیر دوستان نسبت به همدیگر چه فرمودند؟ 4. طبق روایات اسلامی به چه دوستی می توان اعتماد کرد. 5. ویژگی های یک دوست خوب را بنویسید؟ 6. امام علی (ع) درباره ی نیاز به دوست چه فرموده اند 7. امام علی (ع) فرمود: خوش بخت ترین انسانها چه کسانی هستند؟ 8. امام صادق (ع) فرمود: محبوب ترین برادران نزد من چه کسی است؟ 9. امام علی (ع) فرمود: عاجزترین مردم کیست؟ 1. حضرت علی (ع) فرمودند خوش بخت ترین انسان ها کسانی هستند که ....................... الف. با کریمان همدم و هم صحبت اند                                 ب. با مجاهدان، همرزم و هم سنگرند ج. به زیبایی خود آراسته و انسانی اندیشمند و فکورند د. اهل دروغ نیستند و با صداقت سخن می گویند. 2. اینکه پیامبر (ص) فرمود: آدمی بر آیین دوست و رفیق خود است ناظر برکدام موضوع دوستی است؟ الف. نیاز به دوست        ب. ویژگی های دوست             ج. تاثیر دوستی               د. وظایف دوستی 3. امام صادق (ع) فرموده اند محبوب ترین برادران نزد من کسی است که الف. به برادر دینی خود کمک کند                     ب. عیب های مرا به من هدیه دهد       ج. هرگاه آن ها را خواندم اجابت کنند                د. به عهد و پیمان خود وفادار باشد 4. حضرت علی (ع) فرمود: عاجزترین مردم کسی است که ........... الف. نتواند از خود و اهلش دفاع کند                     ب. نتواند به وظایف خود در خانواده عمل کند ج. نتواند هزینه خود و خانواده اش را تامین کند         د. نتواند با کسی دوست شود. 5. حدیث «انه لیس لا نفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها» بهای وجود انسان را ................ ذکر می کند و درباره ی ................. است. الف. بهشت رضوان، وظایف دوستی                                  ب. بهشت رضوان، تاثیر دوستی ج. همنشینی با اولیا، وظایف دوستی                               د. همنشینی با اولیا، تاثیر دوستی 6. پذیرفتن عیب خود از سوی دوست به عنوان هدیه نشانه ی چیست؟ الف. اعتماد قلبی       ب. رشد جسمی                 ج. رشد فکری                 د. ضعف اخلاقی 7. حدیث «محبوب ترین برادران نزد من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد مربوط به کدام موضوع دوستی است؟ الف. نیاز به دوست             ب. وظایف دوستی          ج. تاثیر دوستی            د. ویژگی های دوست 8. آیه ی شریفه ی «والمومنون و المومنات بعضهم اولیا بعض یامرون با لمعروف....» ناظر بر کدام موضوع دوستی است؟ الف. نیاز به دوست             ب. وظایف دوستی          ج. تاثیر دوستی            د. ویژگی های دوست 9. آیه ی شریفه ی «الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین به کدام موضوع دوستی اشاره دارد؟ الف. نیاز به دوست             ب. وظایف دوستی          ج. تاثیر دوستی            د. ویژگی های دوست 10. مفهوم بیت منشین با بدان که صحبت بد   گرچه پاکی تو را پلید کند» در ارتباط با کدام موضوع است؟ الف. نیاز به دوست             ب. وظایف دوستی          ج. تاثیر دوستی            د. ویژگی های دوست 11. مفهوم بیت «قطره دریاست اگر با دریاست    ورنه آن قطره و دریا، دریاست» با کدام موضوع دوستی مناسبت دارد؟ الف. نیاز به دوست             ب. وظایف دوستی          ج. تاثیر دوستی            د. ویژگی های دوست درس شانزدهم: ادب دوستی 1. توصیه امام علی (ع) به فرزندشان در مورد رعایت حقوق متقابل در دوستی را بیان کنید.؟ 2. وظایف ما نسبت به دوستانمان را نام ببرید؟ 3. امام علی (ع) درباره ی میانه روی در دوستی چه می فرمایند؟ 4. چرا نگهداری برخی چیزها از به دست آوردن آنها مشکل تر است؟ 5. چرا حفظ دوستی از پیدا کردن دوست مشکل تر است؟ 6. نمونه هایی از بی احترامی به دوست و احترام گذاشتن به دوست را ذکر کنید. 7. چه مسائلی حق دوستی را از بین می برد؟ 8. حدیثی از پیامبر اکرم (ص) درباره ی خیر خواهی و نصیحت بنویسید. 9. چها رمورد از وظایف دوستی نام ببرید؟ 1. چه عاملی ایجاب می کند در عین اعتماد به دوست از گفتن همه ی اسرار خود به او دوری کنیم الف. میانه روی در دوستی    ب. وفای به عهد و پیمان    ج. رعایت حقوق متقابل      د. صادق بودن با دوست 2. اینکه حضرت علی (ع) می فرماید:«همه ی مودت خود را نثار دوست کن اما به او اعتماد مکن» مربوط به کدام وظیفه دوستی است؟ الف. رعایت حقوق متقابل    ب. صداقت در دوستی     ج. میانه روی در دوستی     د. خیر خواهی و نصیحت 3. پیامبر اسلام (ص) در ارتباط با کدام مورد فرمود: مانند دو دست هستند به هنگام شستن یکدیگر را تمیز می کنند؟ الف. والدین خوب       ب. همسران خوب                 ج. دوستان خوب                  د. همسایگان خوب 4. کدام مورد از عوامل اصلی خروج از میانه روی است؟ الف. نثار مودت به دوست                        ب. شیفتگی فوق العاده به دوست      ج. توقع منصفانه از دوست                      د. توجه به زیبایی های معنوی دوست 5. حضرت علی (ع) می فرماید کسی که از دوست خود جز فداکاری انتظاری ندارد همواره خشمگین و ناراحت است با کدام وظیفه ی دوستی مناسبت دارد؟ الف. رعایت حقوق متقابل         ب. خیر خواهی و نصیحت        ج. میانه روی در دوستی           د. توقع به جا و منصفانه 6. حضرت علی (ع) کدام مورد را در دوستی نهی می کند؟ الف. اعتماد مطلق               ب. نثار مودت            ج. صداقت و راستی             د. رعایت کامل حقوق 7. اینکه رسول خدا (ص) می فرماید « دو دوست خود مانند دو دست هستند که به هنگام شستن یکدیگر را تمیز می کنند» بیانگر کدام وظیفه ی دوستی است؟ الف. رعایت حقوق متقابل         ب. خیر خواهی و نصیحت        ج. میانه روی در دوستی           د. احترام به دوست 8. نام ناپسند نهادن بر دوست با کدام وظیفه ی دوستی سازگار نیست؟ الف. میانه روی در دوستی         ب. احترام به دوست        ج. رعایت حقوق متقابل           د. خیر خواهی و نصیحت  9. به زحمت انداختن دوست کدام وظیفه ی دوستی را از بین می برد؟ الف. رعایت حقوق متقابل                      ب. توقع به جا و منصفانه            ج. میانه روی در دوستی                       د. خیر خواهی و نصیحت 10. پرهیز از غیبت کردن نمونه ای از کدام وظیفه دوستی است؟ الف. میانه روی در دوستی          ب. خیر خواهی و نصیحت           ج. رعایت حقوق متقابل               د. احترام به دوست Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
نوشته شده توسط کاظم شاهرخیان در 10:5 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۱

دین و زندگی دبیرستان و پیش دانشگاهی

بزودی روش تدریس ومقالات و نمونه سوالات درج خواهد شد.

نوشته شده توسط کاظم شاهرخیان در 11:33 |  لینک ثابت   • 
 
دین و زندگی
دین و زندگی
دین و زندگی

روش تدریس-مقالات-بانک سوال

<-PostContent->
:ادامه مطلب:
نوشته شده در <-PostDate->ساعت <-PostTime-> توسط <-PostAuthor->|قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت